Αγγλικός όρος

empyema

Ορισμός

Συλλογή πύου σε μια κοιλότητα του σώματος, συνήθως μεταξύ των πετάλων του υπεζωκότα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Προκαλείται συνήθως από την τοπική εξάπλωση μιας λοίμωξης από πνευμονία η απόστημα του πνεύμονα, μπορεί όμως να προκληθεί και από μικρόβια που μεταφέρονται στον υπεζωκότα μέσω του αίματος η της λέμφου η από εξάπλωση προς τα άνω ενός υποδιαφραγματικού αποστήματος. Τα συνηθέστερα παθογόνα μικρόβια είναι ο Streptococcus pneumoniae, ο Staphylococcus aureus και η Klebsiella pneumoniae, μπορεί όμως να ευθύνονται και αναερόβια μικρόβια.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Οι ασθενείς είναι συνήθως βαρέως πάσχοντες, με υψηλό πυρετό και εφίδρωση, κακουχία, ανορεξία και κόπωση. Εμφανίζουν συχνά ταχυκαρδία, πλευρίτιδα, βηχα και δύσπνοια. Ανάλογα με την ποσότητα του πύου και του υγρού που υπάρχει, η φυσική εξέταση μπορεί να αναδείξει ανισότιμη έκπτυξη των πνευμόνων, αμβλύτητα κατά την επίκρουση και ελαττωμένους η απόντες αναπνευστικούς ήχους πάνω από την προσβεβλημένη περιοχή. Ινώδεις συμφύσεις μπορεί να καλύψουν την υπεζωκοτική κοιλότητα και να εμποδίζουν την έκπτυξη του πνεύμονα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Το εμπύημα μπορεί να διαγνωσθεί έμμεσα από τις ακτινογραφίες θώρακα, την αξονική τομογραφία, την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, η άμεσα και οριστικά με την παρακέντηση του θώρακα (εισαγωγή μιας ευρύστομης βελόνας στην υπεζωκοτική κοιλότητα). Η αναρρόφηση υγρού από την υπεζωκοτική κοιλότητα παρέχει υλικό για διενέργεια καλλιέργειας και αντιβιογράμματος και βοηθά στη λύση της λοίμωξης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Το πυώδες εξίδρωμα και υγρό παροχετεύονται με παρακέντηση και σύστημα αναρρόφησης με αρνητική πίεση μέσω ενός στεγανού δοχείου που περιέχει νερό. Φάρμακα όπως η ουροκινάση μπορεί να διοχετευθούν στην υπεζωκοτική κοιλότητα για να ελαχιστοποιήσουν το σχηματισμό ινωδών συμφύσεων και να διατηρήσουν τη βατότητα του σωλήνα της παρακέντησης. Μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παροχέτευση. Χορηγείται ενδοφλεβίως αντιβιοτική αγωγή με βάση το αντιβιόγραμμα. Αντιμετωπίζεται επίσης η πρωτοπαθής λοίμωξη.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο ασθενής παρακολουθείται για αυξημένη αναπνευστική δυσχέρεια και σύμπτυξη του τμήματος του πνεύμονα (πνευμοθώρακας) που γειτνιάζει με το εμπύημα. Διατηρείται η βατότητα του συστήματος παροχέτευσης. Καταγράφονται ο όγκος, το χρώμα και τα χαρακτηριστικά του υγρού που παροχετεύεται. Ο ασθενής προφυλάσσεται από τυχαία μετατόπιση του σωλήνα παροχέτευσης. Παρέχονται στον ασθενή υγρά και πρωτεΐνες και ενθαρρύνεται να εκτελέσει αναπνευστικές ασκήσεις και εντατική σπιρομετρία Κανονίζεται ανάλογα με τις ανάγκες η κατ οίκον φροντίδα του.

Ετυμολογία

(Ελλ)

Υπώνυμος όρος

interlobular empyema