Αγγλικός όρος

immune-mediated inflammatory reaction

Ορισμός

Η διαδικασία κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα καταστρέφει, διαλύει και αποσυνθέτει βλαπτικούς παράγοντες και τραυματισμένους ιστούς. Μικρού μεγέθους αγγεία διαστέλλονται και γίνονται διαπερατά. Αυτό αυξάνει την αιματική ροή και επιτρέπει την εξίδρωση πλάσματος και λευκοκυττάρων. Τα προερχόμενα από το αίμα κύτταρα περιλαμβάνουν μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα, βασεόφιλα και λεμφοκύτταρα. Αυτά που προέρχονται από τους τοπικούς ιστούς αποτελούνται από ενδοθηλιακά κύτταρα, μαστοκύτταρα, ινοβλάστες του ιστού και μακροφάγα. Αλλοι μεσολαβητές της φλεγμονής είναι οι κυτοκίνες, οι ιντερ-λευκίνες και οι νευροπάθειες.