Αγγλικός όρος

efferent

Ορισμός

Η μεταφορά προς τα έξω από ένα κεντρικό όργανο ή τμήμα, όπως τα φυγόκεντρα νεύρα, τα οποία μεταδίδουν ώσεις από τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό προς την περιφέρεια, τα απαγωγά λεμφαγγεία, τα οποία μεταφέρουν τη λέμφο από τους λεμφαδένες και τα απαγωγά αρτηριόλια, τα οποία μεταφέρουν το αίμα από τα νεφρικά σπειράματα. Το αντίθετο του κεντρομόλου, προσαγωγού.

Ετυμολογία

[Λατ. efferens, απάγω, φανερώνω]