Αγγλικός όρος

sexual selection

Ορισμός

1. Επιλογή του φύλου ενός απογόνου μέσω μεθόδων οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα σύλληψης αγοριού ή κοριτσιού.
2. Θεωρία, οι ρίζες της οποίας εντοπίζονται στην προσπάθεια αναζήτησης διαφορών στα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ζώων (συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων). Υποστηρίζεται ότι τα άτομα ζευγαρώνουν με άτομα του αντίθετου φύλου τα οποία φέρουν ταυτοποιήσιμους διακριτούς φαινοτύπους.

Κύριος όρος

selection