Αγγλικός όρος

murmur

Ορισμός

Ένας παθολογικός ήχος που ακούγεται κατά την ακρόαση της καρδιάς ή των γειτονικών μεγάλων αιμοφόρων αγγείων. Τα φυσήματα μπορεί να είναι ήπια, σαν φύσημα ανέμου, τραχέα, βύθια, δυνατά ή ποικίλα σε ένταση. Μπορεί να ακούγονται κατά τη συστολή, τη διαστολή ή και τα δύο. Ένα φύσημα δεν υποδεικνύει απαραίτητα καρδιακή νόσο και πολλές καρδιακές νόσοι δεν παράγουν φυσήματα.

Ετυμολογία

[Λατ.]

Υπώνυμος όρος

anemic murmur
aneurysmal murmur
aortic murmur
aortic obstructive murmur
aortic regurgitant murmur
appex murmur
arterial murmur
Austin Flint murmur
bronchial murmur
cardiac murmur
cardiopulmonary murmur
continuous murmur
crescendo murmur
Cruveilhier-Baumgarten murmur
diastolic murmur
Duroziez'murmur
ejection murmur
endocardial murmur
exocardial murmur
extracardial murmur
friction murmur
functional murmur
Gibson's murmur
Graham Steell's murmur
heart murmur
hemic murmur
holosystolic murmur
machinery murmur
mitral murmur
musical murmur
organic murmur
pansystolic murmur
pericardial murmur
physiologic murmur
prediastolic murmur
presystolic murmur
pulmonary murmur
regurgitant murmur
seagull murmur
Still's murmur
systolic murmur
to-and-fro murmur
tricuspid murmur
vascular murmur
vesicular murmur