Αγγλικός όρος

dobutamine stress echocardiography

Ορισμός

Μια μη επεμβατική τεχνική για την εξέταση της στεφανιαίας νόσου, κατά την οποία η δοβουταμίνη χορηγείται στους ασθενείς για να αυξήσει την ένταση λειτουργίας της καρδιάς, η οποία στη συνέχεια εξετάζεται με υπερηχογραφική απεικόνιση. Περιοχές της καρδιάς που δεν αιματώνονται επαρκώς (ισχαιμικές περιοχές) συστέλλονται ελάχιστα κατά τη διάρκεια της έντασης της εξέτασης, συστέλλονται όμως φυσιολογικά κατά την ηρεμία. Το τμήμα του καρδιακού μυός που δεν συστέλλεται φυσιολογικά ούτε κατά την ηρεμία ούτε κατά τη διέγερση με δοβουταμίνη, έχει υποστεί παλαιότερη βλάβη από μυοκαρδιακό έμφραγμα.

Συντομογραφία

DSE

Κύριος όρος

echocardiography