Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Κ

Βρέθηκαν 133 λήμματα

Κοιλία

1. Μικρή κοιλότητα.2. Μία εκ των δύο κατώτερων κοιλοτήτων της καρδιάς που όταν πληρούνται με αίμα, συστέλλονται και προωθούν το αίμα στις αρτηρίες. Η δεξιά κοιλία εξωθεί το αίμα στην πνευμονική...

Κοιλία

Το τμήμα του κορμού ανάμεσα στο θώρακα και την πύελο. Περιέχει το στομάχι, το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, το λεπτό και παχύ έντερο, το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη και τον σπλήνα. Το τοιχωματικό περιτόνα...

Κοιλιακή κοιλότητα

Η κοιλιακή κοιλότητα μεταξύ του διαφράγματος και της πυέλου, η οποία περιέχει τα κοιλιακά όργανα. Επενδύεται με μια ορώδη μεμβράνη, το περιτόναιο, και περιέχει τα ακόλουθα όργανα: τον στόμαχο με τ...

Κοιλιακή ταχυκαρδία

Τρία ή περισσότερα διαδοχικά κοιλιακά εκτοπικά συμπλέγματα (διάρκειας μεγαλύτερης από 120 ms) με ρυθμό 100 με 250 κτύπους το λεπτό. Παρ όλο που η μη-εμμένουσα VT περιστασιακά είναι καλώς ανεκτή, σ...

Κοιλιακό τραύμα

Τραύμα που καταστρέφει το κοιλιακό τοίχωμα και τα ενδο-περιτοναϊκά και εξωπεριτοναϊκά όργανα και ιστούς. Απαιτείται προσεκτική εξέταση (που συχνά περιλαμβάνει περιτοναϊκή πλύση, υπερηχογράφημα ή ...

Κοινό κρύωμα

Οξεία λοίμωξη οποιουδήποτε ή όλων των τμημάτων του αναπνευστικού από το ρινικό βλεννογόνο, τις ρινικές κοιλότητες, το λαιμό, το λάρυγγα, την τραχεία και τους βρόγχους. Τα κοινά κρυολογήματα συμβαίνουν...

Κοινωνική εργασία

Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (σε τομείς όπως είναι η κοινωνική πρόνοια για τα παιδιά, η δικαιοσύνη όσον αφορά τους εγκληματίες, η ιατρική που ασκείται στα νοσοκομεία ή η ψυχική υγεία) και η προ...

Κοκκιδιοειδομύκωση

Μόλυνση με τον παθογόνο μύκητα Coccidioides immitis, ένα σπορογόνο μύκητα, ο οποίος ευρίσκεται στο έδαφος. Τα σπόρια του μύκητα (τα οποία ονομάζονται αρθροκονίδια) κυκλοφορούν στον αέρα, όταν αναταραχ...

Κοκκίωμα

Μια φλεγμονώδης απάντηση που συμβαίνει, όταν τα μακροφάγα αδυνατούν να καταστρέψουν ξένες ουσίες που έχουν εισέλθει ή εισβάλει στους ιστούς του οργανισμού. Μεγάλοι αριθμοί μακροφάγων προσελκύονται...

Κοκκύτης

Οξεία λοιμώδης νόσος χαρακτηριζόμενη από ένα καταρροϊκό στάδιο, το οποίο ακολουθεί ένας παράξενος παροξυσμικός βήχας που καταλήγει σε μια βαθιά συριγμώδη εισπνοή. Το νόσημα προκαλείται από ένα μικρό, ...

Κολεόσπασμος

Επώδυνος σπασμός του κόλπου λόγω ακούσιας σύσπασης του μυϊκού του τοιχώματος, κατάσταση η οποία μπορεί να παρεμποδίσει τη συνουσία.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ασθενείς με κολεόσπασμο χρήζουν ουσιαστικής ενημέ...

Κολική ταινία

Οι τρεις ταινίες λείου μυός στις οποίες συγκεντρώνεται η επίμηκης μυϊκή στοιβάδα του παχέος εντέρου. Είναι η μεσοκολική ταινία (μεσεντερική ένθεοη), η ελεύθερη ταινία (αντίθετη μεσοκολική ταινία) ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό