Αγγλικός όρος

entrainment

Ορισμός

1. Η ανάκτηση του ελέγχου του καρδιακού ρυθμού (ιδίως του ταχέως ρυθμού) με ένα εξωτερικό ερέθισμα, όπως με έναν καρδιακό βηματοδότη.

2. Η έλξη ενός δεύτερου υγρού από το ρεύμα ενός αερίου ή υγρού με βάση την αρχή του Bernoulli.