Αγγλικός όρος

AIDS peripheral neuropathy

Ορισμός

Απευθείας μόλυνση των περιφερειακών νεύρων από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) με αποτέλεσμα αισθητήριες και κινητικές μεταβολές εξαιτίας καταστροφής των αξόνων ή του ελύτρου μυελίνης αυτών. Η οξεία, ή χρόνια φλεγμονώδης καταστροφή της μυελίνης, μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι της συμμέτοχης των περιφερειακών νεύρων. Οι ασθενείς επιδεικνύουν προοδευτική, ή απότομη έναρξη κινητικής αδυναμίας και ελαττωμένα ή απόντα αντανακλαστικά. Οι διαγνωστικές βιοψίες των περιφερειακών νεύρων δείχνουν φλεγμονώδεις μεταβολές και απώλεια μυελίνης. Η περιφερειακή αισθητήρια νευροπάθεια παρατηρείται στο περίπου 30% των ασθενών με AIDS, συνήθως κατά τα προχωρημένα στάδια της νόσου. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς και σε αυτούς με σακχαρώδη διαβήτη, διατροφικές ελλείψεις, χαμηλούς αριθμούς CD4 κυττάρων, και ελλείψεις στη βιταμίνη Β12 Οι ασθενείς αναφέρουν οξύ πόνο, αιμωδία, ή καύσο στα πόδια Στην αυτοψία, παρατηρείται καταστροφή των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας και εκφυλισμός των κεντρικών περιφερειακών νεύρων. Ορισμένα αντιρετροϊικά φάρμακα (ddl, ddC και d4T) επίσης προκαλούν αναστρέψιμη περιφερειακή νευροπάθεια σε περίπου 20% των ασθενών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Για την αντιμετώπιση του πόνου που σχετίζεται με την αισθητήρια νευροπάθεια λόγω AIDS, έχουν χρησιμοποιηθεί με ποικίλο βαθμό επιτυχίας, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDs), οπιοειδή, gabapentin, αντισπασμωδικά και τοπικοί παράγοντες. Ο βελονισμός δεν είναι αποτελεσματικός. Ο ανθρώπινος παράγοντας αύξησης νεύρων, ο οποίος διεγείρει την αναγέννηση κατεστραμμένων νευρικών ινών, βρίσκεται υπό μελέτη, ιδιαίτερα με στόχο την ελαχιστοποίηση της νευροπάθειας που προκαλείται από τα αντιρετροϊικά φάρμακα.

Κύριος όρος

neuropathy