Αγγλικός όρος

pericardical rub

Ορισμός

Τρίζων, τραχύς ή οξύς ήχος που ακούγεται, όταν φλεγμαίνουσες σπλαγχνικές και τοιχωματικές επιφάνειες κινούνται η μια πάνω στην άλλη. Ο ήχος μπορεί να ακουστεί κατά την ακρόαση ασθενών οι οποίοι πάσχουν από περικαρδίτιδα.

Κύριος όρος

rub