Αγγλικός όρος

peritoneum

Ορισμός

Η ορώδης μεμβράνη που επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και ανασπάται πάνω από τα σπλάχνα.

ΕΞΕΤΑΣΗ: Τα νοσήματα που προσβάλλουν το περιτόναιο μπορούν να αξιολογηθούν με ήπια και προσεκτική επίκρουση και ψηλάφηση της κοιλιακής χώρας. Η εντοπισμένη ή διάχυτη περιτονίτιδα, για παράδειγμα, μπορεί να διαγνωσθεί με επίκρουση του κοιλιακού τοιχώματος με ένα δάχτυλο (ο ασθενής θα μορφάσει, θα προφυλάξει την κοιλιά του και θα παραπονεθεί ότι η επίκρουση είναι πολύ επώδυνη), με την ήπια πίεση του κοιλιακού τοιχώματος και στην συνέχεια με την απότομη απόσυρση του χεριού που εξασκεί την πίεση (η απομάκρυνση του χεριού που εξετάζει προκαλεί άλγος). Το υγρό εντός του περιτόναιου (ασκίτης) μπορεί να υποδειχτεί από την μετακινούμενη αμβλύτητα κατά την επίκρουση του κοιλιακού τοιχώματος ή από την ανίχνευση του υγρού κύματος, όταν το ένα χέρι πιέζει την κοιλιά, ενώ το άλλο χέρι κρατά ήπια την αντίθετη πλευρά.

Βλ.: εικόνα.

Ετυμολογία

[Λατ., Ελλ. peritonaion]

Υπώνυμος όρος


parietal peritoneum
visceral peritoneum