Αγγλικός όρος

tapeworm

Ορισμός

Είδος σκωλήκων της τάξης των Κεστωδών, της συνομοταξίας των Πλατυελμίνθων. Είναι όλοι εντερικά παράσιτα των ανθρώπων και άλλων ζώων. Ένας τυπικός πλατυέλμινθας σκώληκας αποτελείται από μία κεφαλή, με άγκιστρα και εκμυζητήρες για προσκόλληση, και μια αλυσίδα λιγοστών έως πολλαπλών χιλιάδων τμημάτων ή προγλωττίδες. Οι νέες προγλωττίδες αναπτύσσονται στην κεφαλή, έτσι ώστε ο σκώληκας να είναι πράγματι μια γραμμική αποικία ανώριμων, ώριμων και εγκύων προγλωττίδων. Οι ενήλικοι ποικίλλουν από λιγότερο από μια ίντσα έως 50 πόδια ή περισσότερο, ανάλογα με το είδος. Οι τελικές προγλωττίδες, που περιέχουν γονιμοποιημένα αυγά, διακόπτονται και διέρχονται από τον ξενιστή στα περιττώματα. Τα αυγά αναπτύσσονται σε μικρά, αγκιστρωμένα έμβρυα, τα οποία, όταν προσληφθούν από τον κατάλληλο ενδιάμεσο ξενιστή (συνήθως άλλο μηρυκαστικό, όπως ο χοίρος), αναπτύσσονται σε εγκυστωμένη προνύμφη (κυστικέρκος) στον μυϊκό ιστό. Οι άνθρωποι μολύνονται από πλατυέλμινθα σκώληκα τρώγοντας μισοψημένο κρέας που περιέχει τον κυστικέρκο.

Είδη ιατρικής σημασίας είναι οι Diphyllobothrium latum, Echinococcus granulosus, Hymenolepis nana, H. diminuta, Taenia saginata και T. solium.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Συχνά, απουσιάζουν τα συμπτώματα, παρ όλο που μπορεί να υπάρχουν κοιλιακή ενόχληση, φούσκωμα, ή άλλες αλλαγές στις εντερικές συνήθειες. Εάν οι πλατυέλμινθες σκώληκες είναι πολυάριθμοι, προκαλούν εντερική απόφραξη (αλλά είναι σπάνιο). Ορισμένα είδη πλατυέλμινθα σκώληκα προκαλούν σοβαρή ασθένεια: Ο εχινόκοκκος προκαλεί επικίνδυνες κύστεις στο ήπαρ ή στο περικάρδιο. Η ταινία solium μπορεί να εγκυστωθεί στον εγκέφαλο και να προκαλέσει κρίσεις ή συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Υπώνυμος όρος

armed tapeworm
beef tapeworm
broad tapeworm
dog tapeworm
dwarf tapeworm
fish tapeworm
hydatid tapeworm
mouse tapeworm
pork tapeworm
rat tapeworm
unarmed tapeworm