Αγγλικός όρος

point of no return

Ορισμός

Ανεπίσημος όρος που περιγράφει ένα κρίσιμο βιοχημικό γεγονός, κατά το οποίο λαμβάνουν χώρα θανατηφόρες και μη αντιστρέψιμες αλλαγές στα κύτταρα μετά από ένα ισχαιμικό τραυματισμό.

Κύριος όρος

point