Αγγλικός όρος

Staphylococcus aureus

Ορισμός

Είδος το οποίο είναι θετικό έναντι συγκολλητινάσης, συχνά τμήμα της χλωρίδας του δέρματος και των ρινικών και στοματικών κοιλοτήτων. Αυτά τα βακτήρια μπορεί να προκαλέσουν εμπυηματικές καταστάσεις όπως δοθιήνες, ψευδάνθρακες και αποστήματα, όπως επίσης και νοσοκομειακές λοιμώξεις, μολύνσεις ξένων σωμάτων (προσθετικών) και επικίνδυνη για τη ζωή πνευμονία ή σήψη. Ποικίλα στελέχη αυτού του είδους παράγουν τοξίνες, συμπεριλαμβανομένου εκείνων που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση, σύνδρομο αποφλοίωσης του δέρματος από σταφυλόκκοκο και σύνδρομο τοξικής καταπληξίας. Ορισμένα στελέχη παράγουν επίσης αιμολυσίνες και σταφυλοκινάση.

Κύριος όρος

Staphylococcus