Αγγλικός όρος

emergency medical technician- paramedic

Ορισμός

Άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του U.S. Department of Transportation EMT- Paramedic και έχει άδεια ή πιστοποίηση για την παροχή εκτίμησης και αντιμετώπισης σε ασθενείς στον τόπο του ατυχήματος. Οι διασώστες εργάζονται με βάση θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία καθορίζονται από ιατρικές επιτροπές και απαιτούν είτε μόνιμες εγκυκλίους είτε άμεση καθοδήγηση από τον ιατρικό έλεγχο.

Συντομογραφία

EMT- P

Κύριος όρος

emergency medical technician