Αγγλικός όρος

low birth weight

Ορισμός

Παθολογικά χαμηλό βάρος ενός νεογνού, συνήθως λιγότερο από 2.500 g. Ένα νεογνό βάρους 280 g έχει επιζήσει, αλλά με σωματικά και διανοητικά προβλήματα.

Για να αναγνωριστούν οι μητέρες που διατρέχουν κίνδυνο να γεννήσουν νεογνά LΒW, απαιτείται προσεκτική εκτίμηση. Στους δημογραφικούς παράγοντες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνεται η ηλικία της μητέρας (εφηβεία) και η φυλή, με τις υπόλοιπες φυλές πλην της λευκής να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. Οι πρωτοτόκες γυναίκες κάτω των 15 ετών διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Η εξέταση του ατομικού ιστορικού της μητέρας συχνά αποκαλύπτει χαμηλό βάρος γέννησης ή χαμηλό βάρος πριν την κύηση, προηγούμενο πρόωρο τοκετό ή αυτόματη αποβολή, γέννηση και άλλων νεογνών με LBW ή έκθεση του εμβρύου σε διαιθυλοστιλβεστρόλη. Πιθανόν να αναφερθεί επίσης κάπνισμα ή κατάχρηση άλλων ουσιών (π.χ. οινοπνεύματος, ναρκωτικών). Αλλοι παράγοντες είναι το ύψος της μητέρας, όταν είναι κάτω από 1,50 m, το βάρος όταν είναι κάτω από το 80% του τυπικού βάρους για το ύψος της μητέρας, διαβήτης με αγγειακές διαταραχές, λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων με Chlamydia trachomatis και λοιμώξεις του ουροποιητικού.

Συντομογραφία

LBW

Κύριος όρος

weight