Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Υ

Βρέθηκαν 43 λήμματα

Υποκλυσμός, κλύσμα

1. Η εισαγωγή ενός διαλύματος στο ορθό και στο παχύ έντερο για τη διέγερση της εντερικής δραστηριότητας και για την πρόκληση της κένωσης του κατώτερου εντέρου, για διατροφικούς η θεραπευτικούς σκοπ...

Υποξική εγκεφαλοπάθεια

Η νευρολογική βλάβη που προκαλείται από την αποστέρηση του εγκεφάλου από οξυγόνο ή αίμα, για μερικά λεπτά. Η βλάβη μπορεί να κυμαίνεται από μια παροδική απώλεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης έως μόνιμο...

Υποφυσιακός αδένας

Μικρός, φαιός, στρογγυλός αδένας που αναπτύσσεται από ενδογενή στοματικό επιθήλιο (θύλακας του Rathke) και ενώνεται με την κατώτερη επιφάνεια του υποθαλάμου μέσω του χωνοειδούς μίσχου. Το τμήμα το...

Υστερεκτομή

Χειρουργική εξαίρεση της μήτρας. Κάθε χρόνο, υφίστανται υστερεκτομή περίπου 500.000 γυναίκες. Οι ενδείξεις για την επέμβαση περιλαμβάνουν καλοήθεις ή κακοήθεις μεταβολές του τοιχώματος ή της κοιλό...

Υστερία

Υποτιμητικός όρος της καθομιλουμένης, ο οποίος υποδηλώνει μια αντίδραση μετατροπής ή μια ευρέως κυμαινόμενη εκδήλωση των συναισθημάτων.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύγχρονη αποδεκτή ορολογία των ψυχικών διαταραχών...

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Η πίεση του αίματος που βρίσκεται πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Το άτομο που θέτει τη διάγνωση θα πρέπει να λάβει υπόψη την ηλικία του ατόμου, τη σωματική του διάπλαση, την προηγούμενη αρτηριακή πί...

Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη

Λιπίδια του πλάσματος προσδεδεμένα σε αλβουμίνη, αποτελούμενα από λιποπρωτεΐνες. Περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη από ότι οι πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες ή οι χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό