Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Υ

Βρέθηκαν 43 λήμματα

Υπερχολερυθριναιμία

Αυξημένη ποσότητα χολερυθρίνης στο αίμα· η κατάσταση αυτή παρατηρείται σε οποιαδήποτε ασθένεια προκαλεί ίκτερο, συμπεριλαμβανομένων παθήσεων στις οποίες αποφράσσεται το χοληφόρο δέντρο και αυτών στις ...

Υπερώα, ουρανίσκος

Η οριζόντια ανατομική δομή που διαχωρίζει τη στοματική από τη ρινική κοιλότητα; η οροφή του στόματος, υποστηριζόμενη στο πρόσθιο τμήμα της από τα γναθικά και υπερώια οστά.ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Κηλί...

Υπογλυκαιμία

Παθολογικά χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, που συχνά σχετίζονται με νευρολογικές παρενέργειες και διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η φαρμακοεπαγόμενη υπογλυκαιμία αποτελεί κοινό σύμπτω...

Υπογονιμότητα, στειρότητα

Αδυναμία επίτευξης κύησης στην διάρκεια ενός έτους ή περισσότερο ενώ υπάρχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη. Η κατάσταση μπορεί να υπάρχει στον ένα ή και στους δύο συντρόφους και ίσως να ε...

Υποδοχέας

1. Υποδοχέας. Στη βιολογία του κυττάρου, μια δομή στην κυτταρική μεμβράνη ή εντός του κυττάρου που συνδέεται με το φάρμακο, την ορμόνη, το χημικό μεσολαβητή ή με ένα μολυσματικό παράγοντα για να...

Υποδοχέας Τ κυττάρων

Μία από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες (α ή β) στην επιφάνεια των Τ λεμφοκυττάρων που αναγνωρίζουν και προσδένουν ξένα αντιγόνα. Οι TCRs είναι αντιγονικοί. Η δράση τους εξαρτάται από την επεξεργασία...

Υποθάλαμος

Το τμήμα του διεγκεφάλου το οποίο συνιστά το κοιλιακό τοίχωμα της τρίτης κοιλίας κάτω από την υποθαλαμική αύλακα και περιλαμβάνει δομές που σχηματίζουν το έδαφος της κοιλίας, όπως το φαιό φύμα, ο μίσχ...

Υποθερμία

Σωματική θερμοκρασία μικρότερη από τους 35°C. Μπορεί να ταξινομηθεί περαιτέρω ως ήπια (34° - 36°C)· μέτρια (30° - 34°C)· ή βαριά (ΠΡΟΛΗΨΗ: Προκειμένου να προληφθεί η υποθερμία, ασθενείς μ...

Υποθυρεοειδισμός

Οι κλινικές συνέπειες ανεπαρκών επιπέδων θυρεοειδούς ορμόνης στο σώμα. Όταν η θυρεοειδική ανεπάρκεια είναι μακροπρόθεσμη ή βαριά, έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο βασικό μεταβολισμό, δυσανεξία στο ψύχος, ε...

Υποκαλιαιμία

Παθολογικά χαμηλή συγκέντρωση καλίου στο αίμα.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι αιτίες περιλαμβάνουν την ελαττωμένη πρόσληψη καλίου ή την υπέρμετρη αποβολή του εξαιτίας έμεσης, διάρροιας ή συριγγίων μεταβολικής οξέω...

Υποκλυσμός αερίου-σκιαγραφικού

Υποκλυσμός κατά τον οποίο δύο παράγοντες αντίθεσης, το πυκνό θειικό βάριο και ο αέρας, εισάγονται ταυτόχρονα υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Ο υποκλεισμός ακολουθείται από πολλαπλές ακτινογραφίες του πα...

Υποκλυσμός κατακράτησης ή επίσχεσης

Yποκλυσμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση τροφής, φαρμάκων η αναισθησίας. Πρέπει να αποτελείται από υγρά που δεν διεγείρουν τον περισταλτισμό, όπως νερό της βρύσης, σαπωνούχο διάλυμα...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό