Μικρά μαλακά αντικείμενα μπορεί να διαφύγουν από τους προστατευτικούς μηχανισμούς του λαιμού και να γλιστρήσουν μέσα στην τραχεία. Σώματα όπως οι ξηροί καρποί μπορεί να εισροφηθούν από τον πνεύμονα και να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη.

Ενέργειες

 • Φροντίστε για την απόφραξη της τραχείας, αν είναι απαραίτητο
 • Οδηγήστε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο
 • Καθησυχάστε τον πάσχοντα κατά την μεταφορά ή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο
 • Για να αντιμετωπιστεί αμεσότερα ο ασθενής κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, πρέπει να δώσουμε στο γιατρό σαφείς πληροφορίες για:
  • Την εξακρίβωση του αντικειμένου
  • Τον χρόνο κατάποσης ή εισρόφησης
  • Προγενέστερους προσπάθειες απομάκρυνσης ή αντιμετώπισης
  • Προγενέστερα προβλήματα ή διαταραχές
  • Συναισθηματική κατάσταση του αρρώστου
  • Ύπαρξη άλλων σοβαρών παθήσεων