Σε παθόντα με αισθήσεις:

1. Αν βήχει, ενθάρρυνε να βήξει δυνατότερα

2. Αν δεν βγαίνει το ξένο σώμα συνόδευσε το θύμα στο νοσοκομείο

3. Αν δεν βήχει ή δεν αναπνέει ή αρχίσει να μελανιάζει, εφάρμοσε τους χειρισμούς απομάκρυνσης του ξένου σώματος με τη μέθοδο Heimlich (κοιλιακές συμπιέσεις με φορά προς το θώρακα)

κοιλιακές συμπιέσεις με φορά προς το θώρακα

4. Συνέχισε μέχρι να βγει το ξένο σώμα ή έως ότου ο παθών χάσει τις αισθήσεις του

Σε παθόντα χωρίς αισθήσεις:

1. Ειδοποίησε για βοήθεια (τηλ. 166)

2. Κάνε έλξη της κάτω γνάθου προς τα επάνω

Κάνε έλξη της κάτω γνάθου προς τα επάνω

3. Διάνοιξε τους αεραγωγούς με έκταση κεφαλής και προσπάθησε να αερίσεις με το φιλί της ζωής

4. Κάνε 5 χειρισμούς Heimlich με το κάτω μέρος της παλάμης με φορά προς το θώρακα

Κάνε 5 χειρισμούς Heimlich με το κάτω μέρος της παλάμης με φορά προς το θώρακα

5. Επανέλαβε το βήματα 3-5

Ξένο σώμα σε βρέφη

1. Επιβεβαίωσε την πλήρη απόφραξη (μελάνιασμα, αδυναμία αναπνοής)

2. Χτύπα την πλάτη 5 φορές ανάμεσα στις ωμοπλάτες και μετά δώσε 5 θωρακικές συμπιέσεις

Χτύπα την πλάτη 5 φορές ανάμεσα στις ωμοπλάτες και μετά δώσε 5 θωρακικές συμπιέσεις

3. Αν έχει χάσει τις αισθήσεις κάνε έλξη της κάτω γνάθου

4. Διάνοιξε τους αεραγωγούς και προσπάθησε να αερίσεις (φιλί της ζωής)

5. Χτύπα την πλάτη 5 φορές, δώσε 5 θωρακικές συμπιέσεις

6. Επανέλαβε τα βήματα 3-5