Γραφει ο Ελευθέριος Κ. Παπαλευθερής, Πνευμονολόγος - φυματιολόγος

Σύμφωνα με αυτές, όσον αφορά τη ΧΑΠ (GOLD 2014) μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπισθεί, και χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό της ροής του αέρα που είναι προοδευτικός, και συνδέεται με υπερβολική χρόνια φλεγμονώδη απάντηση των αεραγωγών και των πνευμόνων σε βλαπτικά σωματίδια ή αέρια. Οι παροξύνσεις και τα συνυπάρχοντα νοσήματα συμβάλλουν στη συνολική βαρύτητα της νόσου σε κάθε ασθενή.

Το άσθμα (GINA 2014) χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Ορίζεται από το ιστορικό των συμπτωμάτων του αναπνευστικού όπω , συριγμός, δύσπνοια, θωρακική δυσφορία και βήχας, τα οποία ποικίλλουν προς το χρόνο και τη βαρύτητα σε συνδυασμό με μεταβαλλόμενο περιορισμό της εκπνευστικής του αέρα.

Ως ACOS (σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης Άσθματος-ΧΑΠ) λοιπόν χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό της ροής του αέρα με αρκετά χαρακτηριστικά που συνήθως σχετίζονται με το άσθμα αλλά και τη ΧΑΠ. Ως εκ τούτου το ACOS προσδιορίζεται από τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζεται τόσο με το άσθμα όσο και με τη ΧΑΠ.

Ανάλογα επηρεάζεται και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν ο ασθενής έχει άσθμα και υπάρχει αβεβαιότητα για ΧΑΠ, λαμβάνει θεραπεία για το άσθμα και οπωσδήποτε εισπνεόμενα κορτικοειδή. Αν ο ασθενής έχει ΧΑΠ θα πρέπει να λαμβάνει εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά ή σταθερό συνδυασμό εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών με εισπνεόμενα κορτικοειδή και όχι εισπνεόμενα κορτικοειδή ως μονοθεραπεία.

Επίσης στη θεραπεία περιλαμβάνεται διακοπή καπνίσματος, πνευμονική αποκατάσταση, εμβολιασμοί και φυσικά θεραπεία συνοδών νοσημάτων.