Οι ακτίνες LASER έχουν ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών

Τι είναι το LASER
Το Laser είναι καθαρό, μονοχρωματικό, ενισχυμένο φως και δεν έχει καμία σχέση με την ιονίζουσα ακτινοβολία (Ακτίνες Χ). Η λέξη LASER αποτελεί ακρωνύμια του "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" που σημαίνει "Ενίσχυση του Φωτός από Εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας". Οι ακτίνες LASER έχουν ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών.

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ LASER και ιστών, διακρίνουμε τρεις ομάδες:
1. Θερμική αλληλεπίδραση η οποία βρίσκει εφαρμογή στη χειρουργική
2. Ηλεκτρομηχανική αλληλεπίδραση η οποία βρίσκει εφαρμογή στην Ω.Ρ.Λ.
3. Φωτοχημική αλληλεπίδραση με υποομάδες:
α. Φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic Therapy)
β. Βιοδιαμόρφωση (Biostimulation)

Τα LASER διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
α. Χειρουργικά LASER (Laser υψηλής ισχύος)
β. Μη χειρουργικά LASER (Laser χαμηλής ισχύος)

Είδη LASER
Tο πρώτο LASER κατασκευάστηκε από τον T. Maiman και είναι το Ruby Laser (μήκος κύματος 694,3 mm). Από την κατασκευή του πρώτου Laser το 1960 μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί για Ιατρικές Εφαρμογές πολλά είδη Laser, μεταξύ των οποίων τα γνωστότερα είναι το CO2 Laser, το Er: YAG Laser, το Nd: YAG Laser, το Alexandrite Laser, το Dye Laser.
Ανάλογα με την βλάβη και το σημείο του σώματος που εντοπίζεται αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος τύπος Laser ή συνδυασμός διαφορετικών Laser.

Εφαρμογή
Ανάλογα με την ιατρική εφαρμογή χρησιμοποιείται ένας τύπος laser ή συνδυασμός διαφόρων τύπων laser.

Δερματολογία - Πλαστική χειρουργική
1. Αφαίρεση αιμαγγειωμάτων και αγγειακών δυσπλασιών
2. Αφαίρεση τατουάζ
3. Αφαίρεση μυρμηκιών
4. Αφαίρεση τηλεαγγειεκτάσεων
5. Αφαίρεση τριχοφυΐας
6. Αντιμετώπιση ακμής
7. Αφαίρεση ρυτίδων

Οδοντιατρική
1. Διάγνωση τερηδόνας
2. Συγκολλήσεις μετάλλων
3. Αποκάλυψη εμφυτευμάτων
4. Ουλοπλαστική
5. Καταστροφή μικροβίων
6. Αφαίρεση τερηδόνας
7. Διάνοιξη κοιλότητας για σφράγισμα
8. Φωτοπολυμερισμός
9. Αφαίρεση ογκιδίων στο στόμα