Μια πρόσφατη έρευνα, σχετίζει το άγχος στη δουλειά με την πρόωρη εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων και ειδικότερα της ανακοπής. Το κάπνισμα και η καθιστική ζωή, παραμένουν ωστόσο οι «συνήθεις ύποπτοι». Υπάρχει λοιπόν σχέση και μεταξύ του άγχους στον εργασιακό χώρο, με το ενδεχόμενο καρδιακής προσβολής; Στις σημαντικότερες αιτίες άγχους στην επαγγελματική ζωή, ανήκουν η ανασφάλεια για τη θέση εργασίας, η απουσία εμπιστοσύνης μεταξύ των προϊσταμένων και υφισταμένων και οι υπερβολικές απαιτήσεις των εργοδοτών από τους εργαζόμενους.

Επίσης οι εργαζόμενοι σε απαιτητικές και έντονα ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, ανήκουν στην πλέον ευαίσθητη κατηγορία ατόμων, για εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό καρδιακών προσβολών, είναι κατά 23% μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες κατηγορίες ασθενών.

Eνδιαφέρον προκαλεί η σκιαγράφηση του προφίλ των ατόμων που είναι περισσότερο ευάλωτα στην εμφάνιση καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων. Πρόκειται για υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά κύριο λόγο κατώτερων βαθμίδων ή εργατών. Σε αυτές τις θέσεις ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και η λήψη ατομικών πρωτοβουλιών μικρή, κάτι που ενισχύει το αίσθημα άγχους και αβεβαιότητας.

Η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν ως υφιστάμενοι σε απαιτητικές και αγχώδεις θέσεις. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πως η σχέση μεταξύ εργασιακών υποχρεώσεων και εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, δεν είναι απόλυτη. Ο τρόπος ζωής και οι συναισθηματικές αντιστάσεις του καθενός, αποτελούν δύο επίσης καθοριστικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν με τη λειτουργία της καρδιάς.

«Το άγχος αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό παράγοντα, που αυξάνει τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής. Εντούτοις δεν πρέπει να υπερεκτιμάται», επισημαίνουν . Στους κυριότερους παράγοντες που αυξάνουν το ενδεχόμενο καρδιακών προσβολών, συγκαταλέγονται το κάπνισμα και η απουσία άσκησης στην καθημερινότητα. Ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής χωρίς καταχρήσεις και στρες, σε συνδυασμό με κάποιου είδους γυμναστική, μπορεί να αποτελέσει ασπίδα κατά της εμφάνισης πρόωρων καρδιαγγειακών παθήσεων.

premium.paratiritis