Το FDA είναι σήμερα ο σοβαρότερος και αυστηρότερος οργανισμός που υπάρχει στον κόσμο και ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τον έλεγχο των φαρμάκων και των τροφών που κυκλοφορούν στην Αμερική. Αυτός ο οργανισμός πρόσφατα ενέκρινε ένα νέο τεστ που ονομάζεται PLAC και αναφέρεται στον προσδιορισμό της φωσφολιπάσης Α2.

Η ουσία αυτή είναι ένα ένζυμο που αυξάνεται όταν υπάρχει φλεγμονή του τοιχώματος των αρτηριών. Καθώς είναι δεδομένο, ότι περίπου το 70% των καρδιακών επεισοδίων (έμφραγμα ή ασταθής στηθάγχη) οφείλονται στο σπάσιμο μιας μικρής αθηρωματικής πλάκας η οποία έχει σα βάση τη φλεγμονή που υπάρχει στην αθηρωματική πλάκα, είναι ευνόητο ότι το να γνωρίζει ο γιατρός ότι το τοίχωμα των αρτηριών του ασθενούς του φλεγμαίνει έχει θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη ενός καρδιακού επεισοδίου.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι όταν έχουμε αύξηση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), η οποία σηματοδοτεί ύπαρξη γενικής φλεγμονής, πρέπει να ανησυχούμε. Όμως, η CRP έστω και η υψηλής ευαισθησίας CRP (h CRP) υποδηλώνει φλεγμονή οπουδήποτε στο σώμα, ενώ η Α2 φωσφολιπάση υποδηλώνει φλεγμονή στα τοιχώματα των αρτηριών.

Το γεγονός αυτό πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα γιατρό και ασθενή, γιατί τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η δημοσιευμένη έρευνα πάνω στο θέμα αυτό μας πληροφορεί ότι ασθενείς με κακή χοληστερίνη, ακόμα και μικρότερη από 130 mg/dl και αυξημένη Α2 φωσφολιπάση έχουν διπλάσιο κίνδυνο για καρδιακό συμβάν. Στην περίπτωση του εγκεφαλικού επεισοδίου, ακόμα και εάν η αρτηριακή πίεση είναι φυσιολογική, όταν η φωσφολιπάση Α2 είναι αυξημένη ο ασθενής διατρέχει διπλάσιο κίνδυνο για να πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στις περιπτώσεις μάλιστα που υπάρχει υπέρταση (αυξημένη αρτηριακή πίεση), τότε ο κίνδυνος για πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου επταπλασιάζεται.

Γενικά η αυξημένη τιμή της φωσφολιπάσης Α2 δίνει το πράσινο φως για εντατικοποίηση τόσο της προληπτικής όσο και της φαρμακευτικής θεραπείας. Σήμερα τα εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια πέραν του κινδύνου απώλειας της ζωής αποτελούν την πρώτη αιτία μακροχρόνιας σοβαρής αναπηρίας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την εθνική οικονομία.

Γι’ αυτό και σήμερα αποδίδεται τεράστια σημασία διεθνώς στην πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία τους, γιατί πέραν της αυτής καθ’ εαυτής ανθρώπινης προσφοράς η πρόληψη εκατομμυρίων καρδιοαγγειακών επεισοδίων συμβάλλει ουσιαστικά ακόμα και στη βελτίωση της εθνικής οικονομίας.

Η φωσφολιπάση Α2 ως δείκτης πρόληψης εισάγεται τώρα και στη χώρα μας, οπότε θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει αντιληπτή η ουσιαστική της προσφορά. Και αυτό γιατί πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκαλούν στην αρχή ενθουσιασμό, στην κλινική πράξη αποδεικνύεται ότι ο πρώτος ενθουσιασμός παραχωρεί τη θέση του σε σχετική, απλή αισιοδοξία.

Ανάλογος επιστημονικός ενθουσιασμός υπήρξε μετά τις πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με τη χρησιμότητα στην κλινική πράξη της υψηλής ευαισθησίας C αντιδρώσας πρωτεΐνης (h CRP) που όμως τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.

Γι’ αυτό ας περιμένουμε τα αντίστοιχα Ελληνικά αποτελέσματα με την ελπίδα ότι το νέο αυτό test (PLAC) θα προκαλέσει ουσιαστική ελάττωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων και των επιπλοκών τους, με το να ενεργοποιεί έγκαιρα γιατρό και ασθενή.