Οι ανάγκες για πρόληψη στον τομέα των λοιμώξεων γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. Το γεγονός ότι οι περισσότερες λοιμώξεις μεταδίδονται μέσω του αέρα, καθιστά τον έλεγχο της ποιότητάς του αναγκαίο επιδημιολογικό μέτρο για τον περιορισμό των λοιμώξεων.

Από τους βασικότερους κανόνες της λοιμωξιολογίας είναι η διατήρηση ‘καθαρού αέρα’ εκεί που υπάρχει αυξημένη υγειονομική φροντίδα. Για παράδειγμα, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στους χειρουργικούς θαλάμους, στη Μονάδα εντατικής θεραπείας κ.α.

εντός μιας νοσηλευτικής μονάδας.

Στον τομέα αυτό, του καθαρισμού του αέρα δηλαδή, έχουν γίνει σπουδαία βήματα τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή φίλτρων με μικροπόρους σε συσκευές καθαρισμού του αέρα απέδειξε σε πρόσφατες επιδημίες, όπως για παράδειγμα η επιδημία SARS στη νοτιοανατολική Ασία, την αξία τους στον έλεγχο των λοιμώξεων.

Η υπηρεσία νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Hong Kong (Hong Kong Hospital Authority) πρότεινε ως αποτελεσματικότερη συσκευή για τον έλεγχο των λοιμώξεων, που μεταδίδονται μέσω του αέρα την IQAIR. Η εφαρμογή της σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Hong Kong περιόρισε την εξάπλωση τόσο του SARS, όσο και άλλων λοιμώξεων.

Οι μικροπόροι των φίλτρων της παραπάνω συσκευής μπορούν και συγκρατούν ακόμα και πάρα πολύ μικρούς μικροοργανισμούς, όπως για παράδειγμα MRSA βακτήρια με μέση διάμετρο 0,9μm, Coronavirus (ιός του SARS) με μέση διάμετρο 0,11mμ, το Mykobakterium tuberculosis (που προκαλεί τη φυματίωση) με μέση διάμετρο 0,3μm, καθώς επίσης και πολλά άλλα Gram θετικά και αρνητικά βακτήρια, αλλά και σπόρους.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε την πολύ επιτυχή δράση των φίλτρων αυτών αέρος έναντι ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως για παράδειγμα ΜRSA, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Proteus spp. κ.α., που προκαλούν επιπεπλεγμένες λοιμώξεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα και κατά καιρούς φτάνουν στο φως της δημοσιότητας υπό τη μορφή θανατηφόρων κρουσμάτων.

Δυστυχώς λίαν προσφάτως είχαμε τέτοια περιστατικά. Η μόλυνση επιφανειών από το gram αρνητικο βακτήριο, τη Serratia, δεν είναι κάτι σπάνιο. Και κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει την κοινότητα το συγκεκριμένο μικρόβιο. Τα biofilms = βιότοποι, που δημιουργεί σε επιφάνειες χώρων αυξημένου υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορούν να ελεγχθούν, όταν τα νοσηλευτικά ιδρύματα γνωρίζουν τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα τους (μέσω τακτικών επιχρισμάτων, που λαμβάνουν δειγματοληπτικά από επιφάνειες χώρων αυξημένου υγειονομικού ενδιαφέροντος) και λαμβάνει μέτρα αντιμικροβιακής αντιμετώπισης.

Ανάμεσα στα μέτρα αυτά και πέρα από τη γνωστή υγιεινή, είναι τόσο η χρήση συσκευών UV-C( υπέρυθρες ακτίνες με αντιμικροβιακή δράση, όσο και τα HYPER HEPA FILTER, φίλτρα ύψιστης αντιμικροβιακής δράσης.

Τα συστήματα IQAIR πληρούν τις προδιαγραφές της EUROPEAN NORM EN 1822, οι οποίες είναι και οι πλέον αυστηρές για την πιστοποίηση μικροφίλτρων αέρος παγκοσμίως.

Η εφαρμογή και η αξιοπιστία των συσκευών IQAIR έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί μέσω πολλών μελετών (1) πολλές υγειονομικές υπηρεσίες συστήνουν τη χρήση τους (π.χ.: Hong Kong Hospital Authority, British Goverments Health Protection Agency κ.α.), επομένως η αξιοποίηση των ευεργετικών τους υπηρεσιών σε όλους τους χώρους αυξημένης ιατρικής φροντίδας (τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, χειρουργεία κ.λ.π) κρίνεται ως απολύτως αναγκαία.

Πηγές: T.C. Boswell,P.C. Fox ,Journal of Hospital Infection, 2006 :1-8.