Τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, είναι δηλητηριώδεις ουσίες που μπορεί να μειώσουν την ανθρώπινη γονιμότητα. Εχουν γίνει πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι πληθυσμοί ατόμων που ευρίσκοντο υπο την επήρεια τέτοιων ουσιών παρουσίαζαν μειωμένη γονημότητα.

Επίσης, άνδρες που η δουλειά τους ήταν τέτοια στην οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ουσίες είχαν μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Οι μπογιές, τα βερνίκια, τα σπρέϋ, τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, καθώς και όλες οι παρόμοιες δηλητηριώδεις ουσίες θα πρέπει να αποφεύγονται.

Γενικά κάθε τι που μυρίζει έντονα θα πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψιν. Είναι καλό να αποφεύγετε όλων των ειδών τα χημικά όσο το δυνατόν περισσότερο. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα αποσμητικά χώρου, οι μπογιές των μαλλιών, τα ισχυρά απορρυπαντικά , τα λευκαντικά, τα ισχυρά αρρώματα και τα άφτερ σέϊβ.
Σημαντικό επίσης είναι να ελέγξετε εάν στη δουλιά σας υπάρχουν διάφορα χημικά που μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητά σας.

Οταν χρησιμοποιείτε χημικά, διαλύτες, μπογιά, συντηρητικά, φορέστε μια καλή μάσκα που φιλτράρει τον αέρα. Μην χρησιμοποιείτε αρώματα που μυρίζουν έντονα. Το ίδιο ισχύει για αποσμητικά ή άφτερ σέιβ που μυρίζουν έντονα. Μην χρησιμοποιήτε αποσμητικά χώρου.