Ιστορικό:

Γυναίκα, 50 χρονών, 65 κιλά, 162 ύψος. Χρόνια μυκητίαση. Έχει αρχίσει να χαλάει το νύχι.

Ερώτηση:

Τι μπορώ να βάλω ώστε να ξεπεράσω ή έστω να βελτιώσω το πρόβλημα αυτό της μυκητίασης;

Η απάντηση του Ειδικού:

Εάν πρόκειται για μυκητίαση τεκμηριωμένη με καλλιέργεια, χρειάζεται αγωγή με χάπια για 6-9 μήνες.

Μουσάτου Βασιλική, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος