Μοιάζει καταρχήν με ανέκδοτο! Έμπλαστρο νικοτίνης για την αντιμετώπιση της άνοιας ....;

Η επιστημονική ομάδα του Center for Cognitive Medicine am Vanderbilt University Medical Center in Nashville, USA, (Neurology 2012; 78: 91), έκανε μια πολύ σπουδαία παρατήρηση.

74 ηλικιωμένοι, άνω των 76 χρόνων, που ήταν μη καπνιστές, αποτέλεσαν μια ομάδα στην οποία ερευνήθηκε η γνωστική λειτουργία και η εξέλιξή της. Η ομάδα χωρίστηκε σε δύο μικρότερες, όπου μόνο στη μια χρησιμοποιήθηκε ένα έμπλαστρο νοκοτίνης των 15 mg ημερησίως και για 6 μήνες.

Στη συνέχεια τέθηκαν και οι δύο ομάδες σε tests, που βαθμολογούσαν τη συνδυαστική σκέψη- επεξεργασία πληροφοριών, καθώς επίσης και τη μνήμη. Παρατηρήθηκε, ότι η ομάδα που λάμβανε το έμπλαστρο είχε πολύ καλύτερες επιδόσεις στους παραπάνω τομείς, ενώ η ομάδα χωρίς το έμπλαστρο απώλεσε κατά 26% τις αρχικές επιδόσεις της.

Όταν έλαβε και εκείνη το σχετικό έμπλαστρο σε ημερήσια βάση, πέτυχε παρόμοια αποτελέσματα.

Είναι γνωστό, ότι με το γήρας επέρχεται απώλεια νευρώνων, που παράγουν την ακετυλοχολίνη (π.χ. στην άνοια τύπου Alzheimer). Με τους αναστολείς της χολινεστεράσης (ενζύμου, που διασπά την ακετυλοχολίνη), που χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως, επιδιώκεται μια επιβράδυνση αυτής της απώλειας.

Η νικοτίνη από την άλλη συνδέεται απευθείας με τον υποδοχέα της ακετυλοχολίνης και έτσι επιτυγχάνεται η νευρική λειτουργία, χωρίς να είναι απαιτητή η ικανή παραγωγή της ακετυλοχολίνης,

Έτσι, ηλικιωμένοι με πρώτα συμπτώματα άνοιας θα έχουν σύντομα κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα νέο ‘φάρμακο’ προστασίας της μνήμης τους!