Το χαμόγελό μας είναι το πιο αντιπροσωπευτικό μας χαρακτηριστικό και αντανακλά τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης μας. Τυχαίνει συχνά ο οδοντιατρικός ασθενής να μη νιώθει άνετα με το χαμόγελό του και να αποφεύγει να χαμογελά με ανοιχτό το στόμα εξαιτίας προβλημάτων με τα δόντια του.


Ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών τα προβλήματα είναι συχνότερα, καθώς συχνά φέρουν προσθετικές αποκαταστάσεις όπως στεφάνες ή γέφυρες και παράλληλα πάσχουν από νόσους των ούλων όπως η περιοδοντίτιδα.

Χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων είναι τα αισθητικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα που προκύπτουν από την υποχώρηση των ούλων και του οστού των γνάθων. Η περιοδοντίτιδα οδηγεί στη συρρίκνωση των ούλων και του οστού κάτω από αυτά, απογυμνώνοντας πολλές φορές μέρος της ρίζας και προκαλώντας κινητικότητα των δοντιών.

Όταν τα ούλα υποχωρούν, εκτός από το έντονο αισθητικό πρόβλημα, τίθεται και σοβαρό θέμα στήριξης του δοντιού ή πιθανώς ενός εμφυτεύματος.

Λύση σε όλα αυτά τα περιοδοντολογικά, όπως ονομάζονται, προβλήματα δίνουν οι σύγχρονες τεχνικές πλαστικής περιοδοντίου. Η αλματώδης εξέλιξη στα υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες, μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία περιστατικά που παλιότερα ήταν αμφίβολης πρόγνωσης.

Έτσι μπορούν να καλυφθούν απογυμνωμένες ρίζες δοντιών, να στηριχτούν δόντια με περιοδοντίτιδα, να δημιουργηθεί μία σταθερή βάση για εμφυτεύματα και να δοθεί υγιής, αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση ούλων.

Τεχνικές όπως η κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση, μπορούν να δώσουν ασφαλή αποτελέσματα στο πρόβλημα της υποχώρησης του οστού με την πάροδο της ηλικίας με τη συμβολή μοσχευμάτων και μεμβρανών.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο δηλαδή η γραμμή των ούλων είναι πολύ χαμηλά. Έτσι όταν χαμογελάμε φαίνεται μεγάλο μέρος των ούλων και τα δόντια δείχνουν κοντά. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια νόσο του περιοδοντίου αλλά πρόκειται για σταθερό χαρακτηριστικό του ατόμου από τη νεαρή ηλικία που ανέτειλαν τα μόνιμα δόντια του.

Σε αυτό το αισθητικό πρόβλημα που λέγεται 'ουλικό χαμόγελο' πραγματοποιείται ουλοπλαστική με laser μαλακών ιστών που μας δίνει μία πιο σωστή αναλογία ούλων - δοντιών όταν χαμογελάμε.