Γράφει ο Μιχαήλ Μαραγκός, Ογκολόγος – Ακτινοθεραπευτής, Δ/ντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Η υπερθερμία είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος καταπολέμησης του καρκίνου, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα και συμπληρωματικά με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως τη Χημειοθεραπεία, την Ακτινοθεραπεία, (τη δράση των οποίων ενισχύει) αλλά και τη Χειρουργική.

Για τον λόγο αυτόν, η υπερθερμία χαρακτηρίζεται πλέον ως ο τέταρτος θεραπευτικός πυλώνας της ογκολογίας. (Φυσικά, μπορεί να εφαρμοστεί μαζί και με ανοσοθεραπεία).

Διακρίνεται σε ολοσωματική και περιοχική.

Η θεραπευτική δράση της ολοσωματικής υπερθερμίας έγκειται στην αντιμετώπιση γενικευμένων μεταστάσεων αλλά και στην πρόληψή τους.

Η θεραπευτική δράση της περιοχικής όγκο-υπερθερμίας έγκειται στην εκλεκτική υπερθέρμανση του ίδιου του όγκου μέσα σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Στόχος είναι η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων και η συνακόλουθη συρρίκνωση – καταστροφή όγκων και μεμονωμένων μεταστάσεων. Συγχρόνως αυξάνει τη ροή αιμάτωσης και τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, ούτως ώστε η αντικαρκινική δράση της χημειοθεραπείας ή της ακτινοβολίας να είναι εξαιρετικά πιο αυξημένη όταν συνεφαρμόζονται.

Η θεραπεία είναι απολύτως ακίνδυνη για τον ασθενή, καθώς με τη νέα γενιά μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκαυμάτων του δέρματος. Η εφαρμογή της μεθόδου είναι απλή χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς παρενέργειες για τον ασθενή.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της Ελλάδος (ΚΕΣΥ), στις 6/9/2011 : η ιατρική μέθοδος της υπερθερμίας αναγνωρίστηκε ως ιατρική πράξη, εντάχθηκε στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και σημειώθηκε ότι δρα μέσω υπερθέρμανσης των νοσούντων ιστών (δηλαδή χωρίς να εκπέμπεται ιονίζουσα βλαβερή ακτινοβολία).

Επίσης το ΚΕΣΥ τιμολόγησε την θεραπευτική πράξη της υπερθερμίας ανά συνεδρία, για την συνταγογραφησή της στα ασφαλιστικά ταμεία και την οικονομική κάλυψή της από αυτά.

Η υπερθερμία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια από εξειδικευμένους ιατρούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία κ.α. Κοινή επιστημονική εταιρεία για τους ιατρούς είναι η Εταιρεία Υπερθερμικής Ογκολογίας.