Οι κυριότερες και πλέον εύχρηστες εξετάσεις που διαθέτουμε σήμερα για την διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι:

  • Η κολονοσκόπηση και η σιγμοειδοσκόπηση καθώς και
  • Η δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων (Η εξέταση μπορεί να είναι αρνητική παρά την ύπαρξη του όγκου στο έντερο)

Η δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα γίνεται εύκολα στο σπίτι. Αγοράζουμε από το φαρμακείο το κατάλληλο αντιδραστήριο και για τρεις συνεχείς ημέρες, συλλέγουμε μία μικρή ποσότητα κοπράνων και την τοποθετούμε στο ειδικό στέλεχος του αντιδραστηρίου (Εικόνα 3).

Από τη δοκιμασία πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί αποφυγή κάποιων συνηθειών (βούρτσισμα δοντιών κλπ), καθώς και τριήμερη ειδική δίαιτα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Η δοκιμασία αυτή ανιχνεύει αόρατη ποσότητα αίματος στα κόπρανα και αν είναι θετική θέτει την υποψία για περαιτέρω έλεγχο.

Στα άτομα με θετική την δοκιμασία κοπράνων συνιστάται η διενέργεια κολονοσκόπησης για τον έλεγχο όλου του παχέος εντέρου και η αφαίρεση των ανευρεθέντων πολυπόδων.

Εικόνα 3. Δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων
Εικόνα 3. Δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων

Η κολονοσκόπηση γίνεται από γαστρεντερολόγο ιατρό, με την εισαγωγή ενός εύκαμπτου σωλήνα από την έξοδο του εντέρου. Προηγείται καθαρισμός του εντέρου με λήψη καθαρτικού. Εάν διαπιστωθεί κάποια ύποπτη βλάβη στο έντερο υπάρχει η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης να ληφθεί ανώδυνα βιοψία και να σταλεί για εξέταση.

Επίσης, αν βρεθεί ένας πολύποδας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να τον κάνουν εξαιρέσιμο, τότε μπορεί να αφαιρεθεί την στιγμή της εξέτασης ή σε μεταγενέστερη φάση. Εάν ο καρκίνος εντοπίζεται χαμηλά στο έντερο η διάγνωση μπορεί να γίνει με την σιγμοειδοσκόπηση που μοιάζει με την κολονοσκόπηση, αλλά εξετάζει μόνο το τελευταίο τμήμα του εντέρου.

Η ακτινογραφία του παχέος εντέρου (βαριούχος υποκλυσμός) γίνεται σε ακτινολογικό εργαστήριο. Προηγείται και εδώ καθαρισμός του εντέρου. Με τον βαριούχο υποκλυσμό δεν υπάρχει η δυνατότητα να ληφθεί τεμαχίδιο από τον όγκο και να εξετασθεί ιστολογικά (βιοψία), δυνατότητα την οποία παρέχει μόνο η εξέταση μέσω του κολονοσκοπίου.

Εικονική κολονοσκόπηση
Πρόκειται για νέα μέθοδο με την οποία ελέγχεται το παχύ έντερο. Γίνεται με την βοήθεια του αξονικού τομογράφου (Εικόνα 4). Με ειδικό πρόγραμμα το μηχάνημα ανασυνθέτει τις δισδιάστατες εικόνες και τις μετατρέπει σε τρισδιάστατες.

Ο αυλός του εντέρου μετατρέπεται σε πραγματικό tunnel και ο όγκος διαγράφεται καθαρότατα.

Εικόνα 4. Εικονική κολονοσκόπηση
Εικόνα 4. Εικονική κολονοσκόπηση