Τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στα γραφεία είναι περίπου το ίδιο οδυνηρά και δαπανηρά με αυτά που συμβαίνουν στο εργοστάσιο ή την παραγωγή γενικότερα. Το κύριο αίτιο της πρόκλησης ατυχημάτων στα γραφεία, είναι η αίσθηση του μέσου υπαλλήλου ότι στο γραφείο δεν κινδυνεύει να τραυματιστεί.

Αρκετά ατυχήματα παρατηρούνται κατά τη μεταστέγαση των γραφείων, όπου οι εργαζόμενοι χρειάζονται κάποιο χρόνο, ώστε να εξοικειωθούν με τους νέους χώρους, να εντοπίσουν και να εξαλείψουν πιθανούς υφιστάμενους κινδύνους. Επίσης έχει παρατηρηθεί πως τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στους αρχαιότερους υπαλλήλους οι οποίοι στηριζόμενοι στα χρόνια εργασίας τους αμελούν τα μέτρα ασφάλειας. Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων στα δύο φύλα, φαίνεται να είναι η ίδια.

Τύποι ατυχημάτων

Πτώσεις: Συχνό φαινόμενο είναι οι πτώσεις από καρέκλες, όταν οι εργαζόμενοι μετακινούνται μαζί με τις καρέκλες, όταν πάνε να καθίσουν, όταν γέρνουν στο πλάι για να πάρουν κάτι που τους έπεσε κ.α. Επίσης έχουμε πτώσεις στο έδαφος, από γλίστρημα, ή από κακή διευθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο του γραφείου, ύπαρξη καλωδίων στο έδαφος κλπ. Ακόμα συναντούμε και πτώσεις από ύψος όταν λόγου χάρη κάποιος υπάλληλος ανέβει σε μία σκάλα, ή πάνω σε κάποιο έπιπλο (πχ γραφείο) για να φτάσει κάτι που βρίσκεται ψηλά.

Μυοσκελετικά: Μπορούν να συμβούν κατά την άρση ή μετακίνηση βαριών συσκευών ή επίπλων.

Προσκρούσεις: Όταν ένα αντικείμενο ή μια συσκευή πέφτει και χτυπάει τον υπάλληλο, πχ μία συσκευή που είναι τοποθετημένη στην άκρη του επίπλου πέφτει και τραυματίζει τον υπάλληλο, ή ένα συρτάρι το οποίο ανοίγεται βίαια από τον υπάλληλο αποσπάται από το γραφείο και τον τραυματίζει στα πόδια, ή ακόμα το απροσδόκητο άνοιγμα μίας πόρτας μπορεί να τραυματίσει τον εργαζόμενο στο πρόσωπο.

Ηλεκτροπληξία: Από τη χρήση συσκευών που έχουν φθαρεί ή δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Εγκαύματα: Από πυρκαγιές που έχουν προκληθεί σε εργασιακούς χώρους, ή ακόμα και από την κατανάλωση ζεστών ροφημάτων.

Τραυματισμοί: Από εκτόξευση ξένων αντικείμενων στα μάτια, σύνθλιψη δακτύλων σε συρτάρια, παράθυρα, τραυματισμός από χαρτοκόπτες, καρφίτσες, κοπίδια.

Πρόληψη των ατυχημάτων

Ο εργασιακός χώρος πρέπει να έχει κατασκευαστεί, διαρρυθμιστεί και εξοπλιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εργονομία, αποδοτικότητα, άνεση και ασφάλεια.

Έτσι λοιπόν αν υπάρχουν σκάλες πλάτους έως 1,1 μ θα πρέπει να φέρουν κουπαστή τουλάχιστον στη μία πλευρά τους, ενώ σκάλες μεγαλύτερου πλάτους θα έχουν και στις δυο μεριές. Τα σκαλοπάτια θα φέρουν αντιολισθητικές ταινίες για την αποφυγή ολισθήματος κατά τη χρήση της σκάλας. Οι σκάλες θα φωτίζονται επαρκώς, και θα είναι απαλλαγμένες από περιττά αντικείμενα τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή διέλευσή της.

Οι πόρτες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από κρύσταλλο, θα φέρουν ειδικό αυτοκόλλητο το οποίο θα προειδοποιεί για τον κίνδυνο τραυματισμού από πρόσκρουση, θα κατασκευάζονται από ειδικά κρύσταλλα ασφαλείας τα οποία είναι υψηλής αντοχής, και προστατεύουν από σοβαρούς τραυματισμούς. Το προσωπικό θα είναι εκπαιδευμένο ώστε όταν πλησιάζει μια πόρτα να απλώνει πρώτα το χέρι του προς το πόμολο έτσι ώστε σε ένα απροσδόκητο άνοιγμα της πόρτας από την αντίθετη μεριά να χτυπήσει το χέρι του και όχι το πρόσωπό του.

Ο φωτισμός σε όλους τους χώρους θα πρέπει να είναι επαρκούς έντασης, ομοιόμορφος και όμοιος του φυσικού.

Οι χώροι θα πρέπει να αερίζονται και να εξαερίζονται επαρκώς, και αν χρησιμοποιείται κλιματισμός, τα κλιματιστικά θα πρέπει να συντηρούνται δύο φορές το χρόνο, ενώ θα πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται θα πληρούν όλες της προδιαγραφές ασφαλείας, στα γραφεία θα υπάρχει επαρκής αριθμός ρευματοληπτών σε κατάλληλα σημεία ώστε να αποφεύγεται η χρήση προεκτάσεων και καλωδίων στα οποία μπορούν να σκοντάψουν οι εργαζόμενοι. Θα γίνεται περιοδική συντήρηση των συσκευών όπως προβλέπει ο κατασκευαστής. Τα υπάρχοντα καλώδια δεν θα περνούν κάτω από χαλιά και μοκέτες διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Οι καρέκλες θα είναι ανθεκτικές, δεν θα ανατρέπονται εύκολα, και θα προσαρμόζονται στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου. Τα γραφεία και τα λοιπά έπιπλα, θα είναι εργονομικά, και δεν θα φέρουν οξείες γωνίες.

Όλες οι συσκευές και οι μηχανές στο γραφείο θα είναι στερεωμένες καλά και θα τοποθετούνται στο κέντρο του επίπλου στήριξής τους και όχι στην άκρη, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης τους.

Τα δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό και αντιολισθητικό υλικό, και όταν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει φθορά ή ρύπανσή του από υλικό και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, το σημείο θα επισημαίνεται με σημάνσεις εδάφους.

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των εργαζομένων θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,2 μ ώστε να κυκλοφορούν άνετα και χωρίς κινδύνους οι εργαζόμενοι.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η αποθήκευση υλικών στα γραφεία, και αν αυτό γίνεται για τα αναλώσιμα υλικά και γραφική ύλη, θα γίνεται σε περιορισμένη έκταση και με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος ή να προκληθεί κάποιο ατύχημα γενικότερα.

Για να αποφεύγουμε τα ατυχήματα θα πρέπει οι εργαζόμενοι να εφαρμόζουν τους παρακάτω κανόνες:

Να μην τρέχουν μέσα στον εργασιακό τους χώρο, αν μεταφέρουν κάποια συσκευή με τα χέρια τους θα πρέπει να τηνσηκώσουν με προσοχή, και σε τέτοιο ύψος ώστε να βλέπουν πού πηγαίνουν, ποτέ δεν μεταφέρουμε πράγματα πάνω σε καρέκλες με ρόδες, όταν χρησιμοποιούν τις σκάλες θα είναι προσεκτικοί, δεν θα γελάνε, θα έχουν το κεφάλι τους στραμμένο πάντα προς το μέρος στο οποίο κινούνται, το ένα χέρι τους θα είναι ελεύθερο, και με το άλλο θα κρατιούνται από την κουπαστή.

Πριν καθίσουν θα βεβαιώνονται ότι η καρέκλα βρίσκεται πίσω τους, δεν θα μετακινούνται μαζί με την καρέκλα, δεν θα γέρνουν στο πλάι ενώ είναι καθισμένοι προκειμένου να πιάσουν κάτι που τους έπεσε, δεν θα πατούν πάνω στις καρέκλες προκειμένου να φτάσουν κάτι που είναι ψηλά, και θα κάθονται πάντα στο κέντρο της καρέκλας και όχι στη άκρη.

Τα συρτάρια των γραφείων και των διαφόρων επίπλων θα τα ανοίγουν και θα τα κλείνουν από τις λαβές τους και όχι με το πόδι τους ή το σώμα τους. Από τις συρταρίερες δεν ανοίγουν ταυτόχρονα όλα τα συρτάρια μαζί διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της. Δεν θα ανοίγουν συρτάρια και ντουλάπια πάνω από το κεφάλι συναδέλφων τους, δεν θα αφήνουν ανοιχτά τα συρτάρια από ένα έπιπλο στο χώρο χωρίς επιτήρηση, διότι μπορεί να σκοντάψει κάποιος ανυποψίαστος συνάδελφος. Τα στυλό και τα μολύβια θα τοποθετούνται με τις μύτες προς τα κάτω μέσα στις μολυβοθήκες. Οι χαρτοκόπτες όταν δεν χρησιμοποιούνται θα φέρουν το προστατευτικό τους κάλυμμα. Μέσα στα συρτάρια τους δεν θα έχουν ελεύθερα καρφίτσες και ξυράφια, θα τα έχουν όλα σε προστατευτικά κουτάκια.

Στο γραφείο θα πρέπει να υπάρχει εγγράφως σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, του οποίου θα έχουν λάβει γνώση όλοι οι εργαζόμενοι, θα απεικονίζονται και θα αναφέρονται οι έξοδοι κινδύνου, οι διάδρομοι ασφαλούς κυκλοφορίας, και το σημείο συγκέντρωσης των εργαζομένων. Ο εργοδότης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει εφεδρικός φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, και φωτεινές σημάνσεις που οδηγούν στις εξόδους κινδύνου. Θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος αριθμός πυροσβεστήρων σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα είναι επισημασμένα , οι οποίοι θα αναγομώνονται κανονικά. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να διατηρεί την ψυχραιμία του σε καταστάσεις κινδύνου, να χτυπήσει το συναγερμό, να ειδοποιήσει τους συναδέλφους του, και να κάνει χρήση των μέσων πυρόσβεσης που έχει στη διάθεσή του μέχρι να απομακρυνθεί ασφαλώς από το κτήριο.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων, η ασφαλής συμπεριφορά τους κατά την επιτέλεση του έργου τους, και η πρόνοια του εργοδότη ώστε να εξασφαλίσει ένα άνετο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν την ασπίδα έναντι των εργατικών ατυχημάτων.