Το στρες μπορεί να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην υγεία αλλά η κατανόηση του τρόπου που επηρεάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου μόλις αρχίζει.

Ερευνητές του Roswell Park Comprehensive Cancer Center, εντόπισαν σημαντικό μηχανισμό με τον οποίο το χρόνιο στρες εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα και προάγει την ανάπτυξη όγκων. Τα ευρήματα που δημοσιευτήκαν στο Cell Reports, δείχνουν προς τον βήτα αδρενεργικό υποδοχέα (β-AR) ως οδηγό καταστολής του ανοσοποιητικού και της ανάπτυξης καρκίνου ως αντίδραση στο στρες, ανοίγοντας την πιθανότητα στόχευσης αυτού του υποδοχέα στη θεραπεία  του καρκίνου και στην πρόληψη.

Χρησιμοποιώντας προκλινικό μοντέλο τριπλά αρνητικού  καρκίνου στο μαστό, ερευνητές με επικεφαλής τον Hemn Mohammadpour ανακάλυψαν ότι καθώς οι όγκοι μεγαλώνουν γίνονται  πιο ευαίσθητοι σε σημάδια στρες που προέρχονται από το νευρικό σύστημα.

Ο Καθηγητής Dr. William Huebsch του Roswell Park, ανακάλυψε ότι καθώς μεγαλώνουν οι όγκοι γίνονται πιο ευαίσθητοι στα σημάδια στρες από το νευρικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι πληθυσμός κυττάρων του ανοσοποιητικού γνωστός ως MDSC δείχνει αύξηση της έκφρασης του β-AR, μορίου που ελέγχει τη λειτουργία σημαντικών κυττάρων του ανοσοποιητικού.

Τα ευρήματα θα βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα γιατί η παρατεταμένη έκθεση στο στρες συχνά κάνει το ανοσοποιητικό σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό και να προστεθεί στην καινοτόμο έρευνα του Roswell Park για τη σχέση μεταξύ στρες και καρκίνου.

Αυτή η αύξηση της έκφρασης των β-AR στα κύτταρα MDSC επιτρέπει σε αυτά τα κύτταρα να διεγερθούν από την επινεφρίνη, την ορμόνη του στρες, που ενισχύει ανοσοκατεσταλμένο περι8άλλον που προάγει την ανάπτυξη όγκων αυξάνοντας την ικανότητα των MDSC να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν την ενέργεια και να καταστείλουν αντίδραση του ανοσοποιητικού κατά των όγκων.

Η έρευνα παρέχει πολύ σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν να εξηγηθούν μηχανισμοί με τους οποίους το παρατεταμένο στρες ενισχύει την ανάπτυξη όγκων και μειώνει τα χρόνια ζωής.

Ο Dr. Hemn Mohammadpour, δήλωσε ότι ενώ υπάρχει αναγνώριση από καιρό ότι μακρές περίοδοι στρες ή χρόνια ενεργοποίηση νεύρων είναι επιβλαβής για τη γενική υγεία, πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό συμβαίνει είναι ασαφείς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του καρκίνου.

Μια καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους το στρες επηρεάζει τον καρκίνο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση της ανοσίας έναντι των όγκων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιαστούν νέα φάρμακα ή θεραπείες που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιδράσεις του χρόνιου στρες και να ενισχύσουν την ανοσοθεραπεία έναντι του καρκίνου.