Ανησυχία προκαλεί η τάση υποχώρησης στο προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση ειδικών της Eurostat, η χώρα μας έχει απώλεια 1,1 έτους μεταξύ 2020 και 2021, υποχωρώντας σταθερά στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Ενδεικτικό της τάσης είναι πως το προσδόκιμο κατά τη γέννηση στην Ελλάδα το 2018 ήταν 81,9 έτη, για να μειωθεί στα 81,7 το 2019 και στα 81,4 το 2020.

Οι αναλυτές της Eurostat επισημαίνουν πως το προσδόκιμο ζωής σταμάτησε να ανεβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συνέβαινε την τελευταία δεκαετία.

Αποδίδουν την τάση και στην πανδημία, σημειώνοντας πως ο κορωνοϊός οδήγησε το 2021 σε μείωση σχεδόν στα μισά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον σχετικό πίνακα που διαμόρφωσαν και ακολουθεί, η χώρα μας εμφανίζεται να έχει την έβδομη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών που συγκρίνονται. 

Πώς επηρεάστηκε το προσδόκιμο επιβίωσης το 2021

Μεγαλύτερες μειώσεις

Οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούν τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία (-2,2 έτη σε σύγκριση με το 2020), ακολουθούμενες από τη Λετονία (-2,1) και την Εσθονία (-2).

Σε σύγκριση με το προπανδημικό έτος 2019, η συνολική επίδραση στο προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να είναι αρνητική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από το Λουξεμβούργο (+0,1), τη Μάλτα και τη Σουηδία (στο ίδιο επίπεδο το 2019 και το 2021).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσδόκιμο ζωής έχει επιδεινωθεί περαιτέρω το 2021, οδηγώντας σε εκτιμώμενη συνολική απώλεια άνω των 2 ετών. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε σύγκριση με το 2019 καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-3,7), στη Σλοβακία (-3) και στη Ρουμανία (-2,7).

Δημ.Κ.