Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες θα μπορούσαν να έχουν πιο υγιή καρδιά, αναφέρει νέα έρευνα.

Η έρευνα σε 4.600 εργαζόμενες στις ΗΠΑ ανακάλυψε ότι οι αυτοαπασχολούμενες ασκούνταν περισσότερο και ήταν λιγότερο πιθανό να είναι παχύσαρκες ή να έχουν υπέρταση ή διαβήτη.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι το να είναι κάποια αυτοαπασχολούμενη οδηγεί σε καλύτερη υγεία αλλά εγείρουν το ερώτημα αν ορισμένες πλευρές του να είναι κάποια αυτοαπασχολούμενη μπορεί να ωφελεί την καρδιά της, αναφέρει η Dr. Kimberly Narain.

Αυτή η εργασιακή δομή μπορεί ενδεχομένως να επιτρέπει περισσότερη ελευθερία στις εργασιακές ημέρες μιας γυναίκας-για παράδειγμα μπορεί να βρει χρόνο για άσκηση.

Εκτός από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια η Narain δήλωσε ότι υπάρχουν και μη παραδοσιακοί, όπως η κατάθλιψη και το χρόνιο στρες.

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πώς το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να στηρίξει ανθρώπους να έχουν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο BMC Women's Health.

Περιελήφθηκαν  4.624γυναίκες- 16% αυτοαπασχολούμενες και οι υπόλοιπες δούλευαν για άλλον.

Γενικά, οι αυτοαπασχολούμενες ήταν πιο δραστήριες σωματικά. Το 80% δήλωσε ότι έκανε άσκηση τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα σε σύγκριση με το 72% άλλων γυναικών.

Ηταν επίσης λιγότερο πιθανό να είναι παχύσαρκες (32% έναντι  41%), ή να έχουν υπέρταση  (19% έναντι. 28%) ή διαβήτη (11.5% έναντι 14%).                                                                     

Πηγές:
BMC Women's Health