Το χειρότερο εννεάμηνο της τελευταίας εξαετίας σε θανάτους στην Ελλάδα είναι το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος του 2022.

Σύμφωνα με σημερινή έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τις πρώτες 39 εβδομάδες του έτους υπήρξε αύξηση θανάτων 2,2% σε σύγκεκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Η σύγκριση είναι πολύ χειρότερη για τα εννεάμηνα των τελευταίων έξι ετών, καθώς αναδεικνύει το 2022 ως "πρωταθλητή" θανάτων, με αύξηση 13,7% σε σχέση με τα εννεάμηνα από το 2016 και μετά.

Από τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται πως, από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, 107.332 άτομα έχασαν τη ζωή τους, έναντι 104.999 το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ο μέσος αριθμός για την εξαετία 2016 - 2021 ήταν 94.360 θάνατοι στο εννεάμηνο.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων, που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που δημοσιεύτηκαν σε προηγούμενες εκθέσεις.

Θάνατοι τις εβδομάδες 1 - 39, για τα έτη 2016 - 2022

Μεγαλύτερες διαφορές

Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν κατά την 5η εβδομάδα του τρέχοντος έτους (31 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου), την 4η εβδομάδα (24 έως 30 Ιανουαρίου) και τη 2η εβδομάδα (10 έως 16 Ιανουαρίου). Η αύξηση ήταν 42,7%, 40,3% και 35,1% αντίστοιχα.

Οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν την 31η εβδομάδα (1 έως 7 Αυγούστου), τη 18η (2 έως 8 Μαΐου) και την 26η (27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου). Η μείωση ήταν 20,5% για τις δυο πρώτες και 19,9% για την τρίτη από αυτές.

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι το εννεάμηνο ήταν περισσότεροι από αυτούς της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021, σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 ετών (2.323 θάνατοι), 85 έως 89 ετών (1.080 θάνατοι) και 75 έως 79 ετών (834 θάνατοι). Λιγότεροι θάνατοι καταγράφηκαν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 70 έως 74 ετών (522 θάνατοι), 80 έως 84 ετών (344 θάνατοι) και 60 έως 64 ετών (240 θάνατοι).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, παρατηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση σε δέκα Περιφέρειες της Χώρας σε σχέση με τους θανάτους της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021 και μείωση σε τρεις. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζονται στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας κατά 566, 527 και 337 θανάτους αντίστοιχα, ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 70 θανάτους.

Δημ.Κ.