Η πρωινή σωματική δραστηριότητα συνδέεται με τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίουν αναφέρει έρευνα σε 85.000 ανθρώπους που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Preventive Cardiology. Tα ευρήματα ήταν σταθεράν άσχετα από τη συνολική ποσότητα καθημερινής δραστηριότητας.

Η νέα έρευνα έδειξε ότι η πρωινή φυσική δραστηριότητα φαίνεται να είναι η πιο ωφέλιμη, δήλωσε η Gali Albalak του Leiden University Medical Centre, στην Ολλανδία. Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα τονισμένα στις γυναίκες και αφορούν όσους ξυπνούν νωρίς και όσους κοιμούνται αργά.

Οι συμμετέχοντες είχαν ηλικία 42 έως 78 ετών και δεν είχαν καρδιαγγειακή νόσο. Η μέση ηλικία ήταν τα 62 έτη και το 58% ήταν γυναίκες. Οι συμμετέχοντες φορούσαν  tracker δραστηριότητας για 7 ημέρες και παρακολουθήθηκαν για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου.

Σε 6-8 χρόνια 2.911 άτομα εμφάνισαν στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Συγκρίνοντας τις υψηλότερες ώρες δραστηριότητας σε περίοδο 24 ωρών, το να είναι κάποιος πιο ενεργός μεταξύ  8 και 11 πμ συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.

Σε δεύτερη ανάλυση, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε 4 ομάδες με βάση την υψηλότερη ώρα δραστηριότητας: μεσημέρι, νωρίς το πρωί  (~8 πμ), αργά το πρωί  (~10 πμ) και απόγευμα (~7 μμ).

Μετά από προσαρμογή για ηλικία και φύλο, συμμετέχοντες που ήταν πιο ενεργοί νωρίς το πρωί ή αργά το πρωί είχαν 11% και 16% χαμηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης όσοι ήταν πιο ενεργοί αργά το πρωί είχαν 17% μειωμένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Όταν τα αποτελέσματα αναλύθηκαν χωριστά, σύμφωνα με το φύλο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εμφανή αλλά όχι πιο σημαντικά στους άντρες. Γυναίκες που ήταν πιο ενεργές νωρίς το πρωί ή αργά το πρωί είχαν 22% και 24% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (μεσημέρι). Επίσης γυναίκες που ήταν πιο ενεργές αργά το πρωί είχαν 35% μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η Albalak δήλωσε ότι πρόκειται για έρευνα παρατήρησης και δεν μπορεί να εξηγηθεί γιατί η σχέση ήταν πιο εμφανής στις γυναίκες. Υπέδειξε ότι η πρωινή δραστηριότητα- και ιδιαίτερα αργά το πρωί- ενδεχομένως έχει τα περισσότερα  προτερήματα.

Όμως είναι νωρίς ακόμα για να συστήσουν οι ερευνητές επίσημα να βάζει κάποιος σε προτεραιότητα την πρωινή άσκηση.

Πηγές:
European Journal of Preventive Cardiology.