Δρ. Τέτα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών,

Η Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών δεν πρέπει να είναι μια τυπική υπενθύμιση του ζητήματος ούτε μια πρόσκαιρη αφορμή προβληματισμού.

Η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που έχει λύση!
Η λύση θα προκύψει από προσωπικό και συλλογικό αγώνα, πίστη, επιμονή και υπομονή, συστράτευση και συντονισμό όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αντιμετώπισης των ναρκωτικών.

Τελικός στόχος όλων μας, θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση των εξαρτημένων με εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών, όπως είναι η προσέγγιση της δημόσιας υγείας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μεταρρύθμιση των ποινικών πολιτικών, η μηδενική ανοχή στους εμπόρους ναρκωτικών και η καταπολέμηση του στίγματος.

Το κοινωνικό στίγμα είναι μια ανεπιθύμητη ιδιότητα που στερεί από κάποιον το δικαίωμα κοινωνικής αποδοχής και ισότιμης συμμετοχής του στην κοινωνία. Ο στιγματισμός ακυρώνεται, με οργανωμένη και συντονισμένη δράση, που ανατρέπει στερεότυπα και προκαταλήψεις και μέσα από τη θεμελιωμένη γνώση στηρίζει τον εξαρτημένο και την οικογένειά του.

Για να κερδηθεί η μάχη κατά των ναρκωτικών χρειάζεται δημιουργία πραγματικών δεσμών μεταξύ των κοινωνικών κινημάτων και των φορέων που διαχειρίζονται την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και οπωσδήποτε διεπιστημονική και διαθεσμική συνεργασία.