Τα τελευταία χρόνια ο φαρμακευτικός κλάδος λέει το γνωστό «κάθε πέρσι και καλύτερα». Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό αν αναλογισθεί κανείς τα μνημονιακά μέτρα που απανωτά μας έχουν πλήξει. Βλέπετε, η Υγεία και το φάρμακο είχαν την ατυχία να είναι μετρήσιμα- και κυρίως φανερά μεγέθη. Έτσι η φαρμακευτική δαπάνη συρρικνώθηκε και η παραοικονομία συνέχισε να ανθεί.

Βλέποντας λοιπόν μπροστά το 2016, ως κλάδος οφείλουμε και μπορούμε να χαράξουμε μια νέα πορεία. Παραμένοντας σταθεροί και διεκδικητικοί στους συνδικαλιστικούς στόχους μας που είναι η ανατροπή των μνημονιακών νόμων που με το πρόσχημα της ανάπτυξης εμπορευματοποιούν την υγεία, η δράση μας θα είναι θεσμική.

Κατά προτεραιότητα η παρέμβασή μας θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του τεράστιου θέματος της παράνομης πώλησης φαρμάκων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων από το διαδίκτυο.

Ο πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει από την προηγούμενη χρονιά ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων αυτών από το διαδίκτυο. Το φαρμακείο αποτελεί τον κόμβο επαλήθευσης της πλαστότητας των προϊόντων αυτών. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την υγεία των πολιτών. Στην πρωτοβουλία μας αυτή καλούμε να συμμετάσχουν και οι άλλοι φορείς της διακίνησης του φαρμάκου, όπως ο ΣΦΕΕ, η ΠΕΦ, οι Φαρμακαποθηκάριοι και βεβαίως ο ΕΟΦ.

Η δεύτερη παρέμβασή μας είναι η αντιμετώπιση του μεγάλου θέματος των ελλείψεων φαρμάκων, τις δυσμενείς συνέπειες του οποίου υφίστανται πρώτα οι ασφαλισμένοι και στην συνέχεια οι φαρμακοποιοί.

Δεν μπορεί την ώρα που οι φαρμακοποιοί αγωνιούν για να βρουν φάρμακα για τους ασφαλισμένους, οι φαρμακαποθήκες να κάνουν παράλληλες εξαγωγές. Και επειδή οι αριθμοί δεν ψεύδονται, σας αναφέρω ότι από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο ο ΠΦΣ για το 2014 πρέπει να αποδώσει στις φαρμακαποθήκες ποσό περίπου 700.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι το 0,4% των εξαγωγών όσων φαρμακαποθηκών διεκδικούν χρήματα από τους φαρμακοποιούς.

Και για το θέμα αυτό, μέσα στο 2016 θα υποβάλουμε πρόταση αυτοματοποίησης του ελέγχου των εξαγωγών και ταυτόχρονου ελέγχου των εισαγωγών έτσι ώστε και οι εξαγωγές να λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια και οι ασφαλισμένοι να μπορούν να προμηθεύονται απρόσκοπτα τα φάρμακά τους.

Η συνεχής επιμόρφωση και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων των φαρμακείων με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής κατανάλωσης και αξιολόγησης της θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων, είναι άλλοι δυο άξονες στους οποίους θα κινηθούμε μέσα στην επόμενη χρονιά.

Το φάρμακο αποτελεί μέσο εξοικονόμησης και όχι πρόκλησης δαπανών. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η χάραξη μιας Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου και κυρίως η συνέργεια και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων στη διακίνηση και διάθεσή του, με κοινό στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπεία των ασθενών και την απρόσκοπτη προμήθεια των φαρμάκων τους.