Γράφει ο Αρβανίτης Χρήστος, δικηγόρος.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ’ αρ. 1804-1807/2017 ακαθαρόγραφες προς το παρόν αποφάσεις της, ακύρωσε ως αντισυνταγματική την ΚΥΑ 36277/2016 (ΦΕΚ Β’ 1445), σχετική με τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος ειδικής εξουσιοδότησης νόμου. Έκρινε επομένως ορθώς ότι τα θέματα αυτά μπορούν να ρυθμισθούν μόνο με Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα και οπωσδήποτε όχι με Υπουργική Απόφαση.

Κατόπιν αυτού, το ΣτΕ δεν εξέτασε ούτε τη νομιμότητα των διατάξεων της επίμαχης ΚΥΑ, ούτε βεβαίως και τη βασιμότητα των λόγων ακύρωσής της, όπως εσφαλμένα δόθηκε η πληροφορία.

Με λίγα λόγια η μπάλα στήθηκε πάλι στη «σέντρα» για όλες τις ομάδες και παίκτες, αναμένοντας το εναρκτήριο λάκτισμα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και σημαίνει πολλά, διότι πέραν των αντιπαραθέσεων που θα ακολουθήσουν, ο κλάδος θα ταλαιπωρηθεί αδίκως για μία ακόμη φορά, δοθέντος ότι θα ατονήσουν, και μάλιστα για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, βασικές επιχειρηματικές δράσεις φαρμακείων, όπως είναι η ίδρυση νέων φαρμακείων, η σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, οι μετατροπές τη εταιρικής μορφής φαρμακείων κ.λπ.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη υποχρεώνει:

Α. ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

Να νομοθετήσει (με νόμο ή Π.Δ.) από την αρχή, με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το κοινοτικό κεκτημένο, όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων στη χώρα και
Να διαχειρισθεί κατεπειγόντως, με γνώμονα την αρχή της δεδικαιολογημένης εμπιστοσύνης των Πολιτών έναντι του Κράτους, όλες εκείνες τις εκατοντάδες ή χιλιάδες ίσως ατομικές διοικητικές πράξεις (άδειες ίδρυσης φαρμακείων – συστεγάσεις) που εκδόθηκαν από τον Οκτώβριο 2015 έως και σήμερα υπό την ισχύ των διατάξεων της ακυρωθείσας ΚΥΑ, που είναι ως εκ τούτου άκυρες ή σε κάθε περίπτωση ανακλητέες, όπως επίσης και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων φαρμακείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν υπό τις παραπάνω περιστάσεις (εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων ανεξάρτητα από την ιδιότητα των εταίρων).
(Σημείωση: εκτιμώ εκ προοιμίου ότι όλες οι πράξεις που έγιναν σε φαρμακεία την τελευταία διετία, υπό την ισχύ των διατάξεων της ακυρωθείσας ΚΥΑ, θα κριθούν υπό οποιαδήποτε εκδοχή έγκυρες και ισχυρές. Επομένως δεν συντρέχουν σχετικοί λόγοι ανησυχίας).

Β. ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (φαρμακεία – προμηθευτικοί συνεταιρισμοί) να διεκδικήσει εκ νέου τα δίκαιά του, με πνεύμα συναντίληψης, αναπροσαρμόζοντας ενδεχομένως τη στρατηγική τακτική του, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη τις εμπειρίες και τα δεδομένα που προέκυψαν την τελευταία διετία.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών μου και προς αποφυγή δημιουργίας πεπλανημένων εντυπώσεων ή αδόκιμων προσδοκιών, θα επιχειρήσω να τοποθετήσω το πρόβλημα στα πραγματικά όρια και διαστάσεις του.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών μου και προς αποφυγή δημιουργίας πεπλανημένων εντυπώσεων ή αδόκιμων προσδοκιών, θα επιχειρήσω να τοποθετήσω το πρόβλημα στα πραγματικά όρια και διαστάσεις του.