Επιστήμονες εντόπισαν γενετική μετάλλαξη που συνδέεται με την οξεία λεμφοβλασιτκή λευχαιμία στα παιδιά.

Ο ερευνητής Dr. Kenneth Offit, του Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι είναι το δεύτερο σύνδρομο ευαισθησίας στην λευχαιμία που περιγράφηκε πρόσφατα, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό παιδικής λευχαιμίας που είναι κληρονομικό.

Η μετάλλαξη εντοπίζεται στο γονίδιο ETV6, που παίζει ρόλο στους καρκίνους των λεμφοκυττάρων. Η συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη παρατηρήθηκε σε παιδιά με λευχαιμία που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ο Offit δήλωσε ότι η μετάλλαξη προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του γονιδίου και πρόσθεσε ότι η ανακάλυψη συνεχίζει να παρέχει στοιχεία για τα κληρονομικά αίτια της παιδικής λευχαιμίας. Μας επιτρέπει να εμποδίσουμε τέτοια είδη λευχαιμίας στις μελλοντικές γενεές.

Άλλες έρευνες θα εξετάσουν τη συχνότητα των κληρονομικών μεταλλάξεων του ETV6 και άλλων γενετικών και μη γενετικών παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο λευχαιμίας.

Η ερευνητική ομάδα προηγουμένως ανακάλυψε σχέση μεταξύ της παιδικής λευχαιμίας και του γονιδίου PAX5.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ''PLoS Genetics.''

Πηγές:
''PLoS Genetics.''