Έρευνα του National Institutes of Health, ανακάλυψε ότι η μη παρεμβατική εγκεφαλική διέγερση μείωσε την κατανάλωση θερμίδων και αύξησε την απώλεια βάρους σε ενήλικες που ήταν παχύσαρκοι.

Τα ευρήματα δείχνουν προς πιθανή παρέμβαση για την παχυσαρκία, όταν συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή και άσκηση. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Obesity, ταυτόχρονα με παρουσίασή τους στο συνέδριο 2015 Obesity Society.

Ερευνητές του Phoenix Epidemiology and Clinical Research Branch, βραχίονα του National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), μελέτησαν 9 άντρες και γυναίκες με παχυσαρκία, σε 2 επισκέψεις, για 8 ημέρες η καθεμία

Σε κάθε επίσκεψη, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν διατροφή συντήρησης του βάρους, για 5 ημέρες.

Στη συνέχεια, για 3 ημέρες έλαβαν χωρίς να γνωρίζουν είτε ενεργή είτε πλασματική, διακρανιακή διέγερση συνεχούς ρεύματος.
Στη συνέχεια, έτρωγαν και έπιναν όσο ήθελαν, από αυτόματους πωλητές τροφίμων. Με τη διέγερση, οι ερευνητές στόχευαν την περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τη συμπεριφορά και την ανταμοιβή.

Οι 4 άνθρωποι που έλαβαν την πλαστή διέγερση στις 2 επισκέψεις, κατανάλωσαν τον ίδιο αριθμό θερμίδων σε κάθε επίσκεψη και δεν έχασαν βάρος.

Ωστόσο, οι 5 άνθρωποι που έλαβαν την πλαστή διέγερση στην πρώτη επίσκεψη και την tDCS στη δεύτερη κατανάλωσαν κατά μέσον όρο 700 λιγότερες θερμίδες και έχασαν κατά μέσον όρο 363 γραμμάρια στη δεύτερη επίσκεψη.

Μελλοντικά, οι ερευνητές θα συγκρίνουν μια ομάδα που θα λάβει μόνο ενεργή tDCS με χωριστή ομάδα που θα λάβει πλασματική διέγερση. Περισσότερες έρευνες χρειάζονται για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της tDCS στην απώλεια βάρους.

 

Πηγές: Obesity.