Αρκετά μόνοι δείχνουν σήμερα οι γονείς στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τα παιδιά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το εντεινόμενο φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο και στην κοινότητα, καθώς η παρουσία του σχολείου και των άλλων φορέων κρίνεται ανεπαρκής, γεγονός που δημιουργεί απογοήτευση και δυσαρέσκεια.

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Εκφοβισμός και βία στο σχολείο και στην κοινότητα», που διοργάνωσαν οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» το Σάββατο 14 Μαΐου στην Παιανία, υπό την αιγίδα του Δήμου Παιανίας και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε υψηλό επίπεδο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την Ομάδα Εργασίας είναι σημαντικά. Κοινή εκτίμηση ήταν ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί πλέον σταθερό κοινωνικό φαινόμενο, ενώ ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου όλοι βιώνουμε την κρίση, η ψυχοπαθολογία των παιδιών έχει αυξηθεί και οι γονείς δυσκολεύονται στην άσκηση του ρόλου τους, με συνέπεια να αυξάνει το άγχος των παιδιών.

Τα φαινόμενα του εκφοβισμού έχουν διαφορετική μορφή και ποκίλλουν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Το πλαίσιο συνεργασίας με φορείς-γονείς-εκπαιδευτικούς συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους, ωστόσο γονείς και εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να ανταποκρίνονται με λειτουργικό τρόπο τόσο σε θέματα σχολικού εκφοβισμού όσο και σε άλλα προβλήματα που προκύπτουν.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι οι γονείς να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και να αναζητούν τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, ενώ σημαντική είναι επίσης η κατάλληλη και έγκαιρη εκπαίδευσή τους, ώστε να δρουν προληπτικά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Χαρακτηριστικό της διείσδυσης που είχε στους συμμετέχοντες στην Ημερίδα η σχετική ενημέρωση είναι το γεγονός ότι όσοι έλαβαν μέρος στην Ομάδα Εργασίας υπέβαλαν αίτημα στήριξης και εκπαίδευσής τους από τους ειδικούς των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» για το συγκεκριμένο θέμα.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τη διάθεσή μας να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία, με την ελπίδα ότι θα είναι πιο ενεργή και η συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων, δηλαδή τόσο των γονέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων.