Τα ευεργετικά αποτελέσματα της σωματικής δραστηριότητας και στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), έδειξε μελέτη η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο παγκόσμιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) στο Λονδίνο.

Ελβετοί και Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η άσκηση σε ασθενείς με ΧΑΠ μειώνει τον κίνδυνο άγχους ή κατάθλιψης.

Τα συνοδά νοσήματα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στους ασθενείς με ΧΑΠ. Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της νόσου και εκτιμάται πως αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για συνοδά νοσήματα.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι επιστήμονες αξιολόγησαν τη σχέση της περιορισμένης φυσικής δραστηριότητας με τη συχνότητα εμφάνισης επτά κατηγοριών συνοδών νοσημάτων στη ΧΑΠ.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 409 ασθενείς από την πρωτοβάθμια φροντίδα στην Ολλανδία και την Ελβετία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ειδικούς δείκτες και ερωτηματολόγιο κατά την έναρξη της μελέτης, ενώ παρακολούθησαν τους ασθενείς επί πέντε έτη.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, οι ασθενείς ανέφεραν τη συνοσηρότητά τους (καρδιαγγειακές, νευρολογικές, ορμονική, μυοσκελετικά, καρκίνο και μολυσματικές ασθένειες). Έγινε, επίσης, αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας, του άγχους και της κατάθλιψης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας κατά την έναρξη συσχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο κατά 11% του αναπτυσσόμενου άγχους κατά τα επόμενα πέντε χρόνια 15% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης.

Νοσήματα

Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της άσκησης με τις άλλες κατηγορίες συνοδών νοσημάτων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε ασθενείς με ΧΑΠ, τα άτομα με υψηλή φυσική δραστηριότητα είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν κατάθλιψη ή άγχος διαχρονικά.

Τα ευρήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι συνήθεις σε ασθενείς με ΧΑΠ.

Η επικράτηση της κατάθλιψης και του άγχους αφορά περίπου το 40% των ασθενών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο από 10% στο γενικό πληθυσμό.