Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι η ακρόαση μουσικής κατά τη διάρκεια βιοψίας για τη διάγνωση του καρκίνου στο μαστό μπορεί ενδεχομένως να μειώσει το άγχος των ασθενών.

Ερευνητές του University Hospitals Case Medical Centre στις ΗΠΑ, πραγματοποίησαν διετή έρευνα για να εξετάσουν την επίδραση της ζωντανής και της ηχογραφημένης μουσικής σε 207 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε βιοψία για διάγνωση καρκίνου στο μαστό.

Συμμετέχουσες και στις δυο ομάδες εμφάνισαν σημαντική μείωση στο άγχος πριν την εγχείρηση, κατά 42,5% (ζωντανή μουσική) και κατά 41,2% (ηχογραφημένη μουσική) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η Jaclyn Bradley Palmer, μουσικοθεραπεύτρια στο University Hospitals Seidman Cancer Center, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια δοκιμής διάρκειας δυο ετών, η ερευνητική ομάδα αποκόμισε γνώσεις για τα πιθανά οφέλη, τις προκλήσεις και τις μεθόδους διευκόλυνσης προγράμματος μουσικοθεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις.

Ο μουσικοθεραπευτής μπορεί ενδεχομένως να είναι πολύ ωφέλιμος στο χειρουργικό περιβάλλον και η μουσικοθεραπεία μπορεί πιθναόν να αποτελεί τρόπο ενίσχυσης της ποιότητας της περίθαλψης σε συνεργασία με τους νοσηλευτές, δήλωσαν οι ερευνητές.

Η Palmer πρόσθεσε ότι ο μουσικοθεραπευτής μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει τους νοσηλευτές να πετύχουν στόχους σχετικούς με τον ασθενή, όσον αφορά τη μείωση του άγχους, τον έλεγχο του πόνου και την ικανοποίηση.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό AORN, παρέχουν στοιχεία για την επίδραση της εφαρμογής προγράμματος μουσικοθεραπείας στους ασθενείς που χειρουργούνται.

 

Πηγές: AORN.