Νέα έρευνα έδειξε ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με αυξημένα αρνητικά και καταθλιπτικά συμπτώματα σε ψυχωσικές διαταραχές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Dr Mari Nerhus, του NORMENT Research Centre, στη Νορβηγία.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με αυξημένη ένταση της νόσου σε ασθενείς με ψύχωση.
Στις νέες έρευνες, οι επιστήμονες εξέτασαν αν το χαμηλό επίπεδο της βιταμίνης D συνδεόταν με συγκεκριμένο προφίλ συμπτωμάτων και αν η έλλειψη της βιταμίνης συνδεόταν με νοητικές ελλείψεις σε νέους ανθρώπους με ψυχωσική διαταραχή.

Στις έρευνες, περιλήφθηκαν ασθενείς που δεν είχαν νοσηλευτεί, ασθενείς που είχαν νοσηλευτεί και υγιείς.
Στην πρώτη έρευνα, οι ερευνητές περιέλαβαν 358 ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα αξιολογήθηκαν με τα εργαλεία Positive and Negative Syndrome Scale και Calgary Depression Scale for Schizophrenia.

Στη δεύτερη έρευνα, περιλήφθηκαν 225 ασθενείς και 159 στην ομάδα ελέγχου, που αξιολογήθηκαν με τεστ νοητικών ικανοτήτων.
Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D φάνηκε να συνδέονται με αυξημένα αρνητικά και καταθλιπτικά συμπτώματα έχοντας λάβει υπόψη διαφορές φύλων, εκπαίδευση, εθνικότητα και πιθανή νοσηλεία. Στην ανάλυση περιλήφθηκε η εποχή του χρόνου που έγινε η αξιολόγηση και πιθανή διάγνωση σχιζοφρένειας έναντι συναισθηματικής ψύχωσης.

Οι ερευνητές έδειξαν επίσης σχέση μεταξύ έλλειψης βιταμίνης D και νοητικές βλάβες στην ταχύτητα επεξεργασίας και στη λεκτική ευχέρεια, που παρέμειναν σημαντικές, έχοντας λάβει υπόψη το αν οι συμμετέχοντες ήταν ασθενείς ή ανήκαν στην ομάδα ελέγχου, το επίπεδο IQ, τις διαφορές φύλου και την εθνικότητα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι σχέσεις μεταξύ χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D και αυξημένων αρνητικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων καθώς και η μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας και η λεκτική ευχέρεια είναι καλά επιχειρήματα για το σχεδιασμό μεγάλων ερευνών.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο International Early Psychosis Association στο Μιλάνο.

Πηγές: International Early Psychosis Association στο Μιλάνο.