Ο FDA ανακοίνωσε στις 30 Αυγούστου ότι η πρώτη γονιδιακή θεραπεία θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ανοσοθεραπεία για την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε το tisagenlecleucel, για ορισμένους ασθενείς (παιδιά και ενήλικες) που έχουν διαγνωστεί με ένα είδος της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας.

Πρόκειται για γονιδιακή θεραπεία με βάση που εγκρίθηκε για την αγωγή ασθενών έως 25 ετών, με πρόδρομη Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) με τουλάχιστον δεύτερη υποτροπή και άνω,

Οι ασθενείς έχουν έτσι νέα επιλογή αγωγής, όπου υπήρχαν πολύ περιορισμένες, η οποία έχει δείξει υποσχόμενα ποσοστά ύφεσης και επιβίωσης σε κλινικές δοκιμές.

Η αγωγή δοκιμάστηκε σε 63 ασθενείς με υποτροπιάζουσα Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Ο Dr. Scott Gottlieb, του FDA δήλωσε ότι μπαίνουμε σε νέα εποχή στην ιατρική καινοτομία με την ικανότητα επαναπρογραμματισμού των κυττάρων του ασθενούς ώστε να επιτίθενται στον καρκίνο.