Ψυχολόγοι του University of Sussex, ανακάλυψαν σχέση μεταξύ κατάθλιψης και επιτάχυνσης του ρυθμού γήρανσης του εγκεφάλου.

Αν και επιστήμονες ανέφεραν προηγουμένως ότι άνθρωποι με κατάθλιψη ή άγχος έχουν αυξημένο κίνδυνο άνοιας αργότερα, η παρούσα είναι η πρώτη έρευνα που δίνει συνολικές ενδείξεις της επίδρασης της κατάθλιψης στην έκπτωση της νοητικής λειτουργίας στο γενικό πληθυσμό.

Για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Medicine στις 24 Μαίου, επιστήμονες πραγματοποίησαν επισκόπηση 34 μελετών εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ κατάθλιψης ή άγχους και έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας μελλοντικά.

Ενδείξεις 71.000 ανθρώπων συνδυάστηκαν και επισκοπήθηκαν.

Περιλαμβάνονταν άνθρωποι με συμπτώματα κατάθλιψης και άνθρωποι με διάγνωση κλινικής κατάθλιψης. Η έρευνα εστίασε στο ποσοστό έκπτωσης της νοητικής κατάστασης σε ηλικιωμένους και έδειξε ότι άνθρωποι με κατάθλιψη είχαν μεγαλύτερη έκπτωση της νοητικής κατάστασης σε μεγάλη ηλικία σε σχέση με ανθρώπους χωρίς κατάθλιψη.

Καθώς υπάρχει μακρά προκλινική περίοδος πριν τη διάγνωση της άνοιας, τα ευρήματα είναι σημαντικά για την έγκαιρη παρέμβαση, καθώς δεν υπάρχει ίαση της νόσου.

Οι Dr Darya Gaysina και Amber John, του University of Sussex, καλούν σε μεγαλύτερη εγρήγορση όσον αφορά τη σημασία της στήριξης της ψυχικής υγείας για τη μελλοντική προστασία της υγείας του εγκεφάλου.

Πηγές: Psychological Medicine