Νέες γυναίκες με υψηλά επίπεδα σωματικού λίπους είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν καρκίνο στο μαστό πριν την εμμηνόπαυση, υποδεικνύει έρευνα του National Institutes of Health (NIH).

Η αύξηση βάρους, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου  για καρκίνο στο μαστό, επομένως το εύρημα μπορεί να δείχνει ότι βιολογικοί παράγοντες εκτός από το βάρος συμβάλλουν στον καρκίνο μαστού σε νεότερες γυναίκες.

Η έρευνα περιέλαβε στοιχεία 758.592 γυναικών από 19 ερευνητές παγκοσμίως από τις οποίες 13.082 εμφάνισαν καρκίνο στο μαστό.

Συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με πληροφορίες για το ύψος, το βάρος και άλλους παράγοντες υγείας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο καρκίνου στο μαστό που συνδέεται με τον ΔΜΣ σε 4 ηλικιακές ομάδες: 18 έως 24, 25 έως 34, 35 έως 44, και 45 έως 54.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο σχετικός κίνδυνος καρκίνου στο μαστό πριν την εμμηνόπαυση ήταν 12%-13% χαμηλότερος για κάθε αύξηση κατά 5 μονάδες του ΔΜΣ με βάση την ηλικία.

Η μεγαλύτερη επίδραση φάνηκε σε πολύ παχύσαρκες γυναίκες, 18-24 ετών, που ήταν 4,2 φορές λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν καρκίνο στο μαστό πριν την εμμηνόπαυση σε σχέση με άλλες που είχαν χαμηλό ΔΜΣ.

Πηγές: JAMA Oncology