Ενήλικες 45 ετών και άνω που εμφανίζουν ψυχική δυσφορία, όπως κατάθλιψη και άγχος, μπορεί ενδεχομένως να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Έρευνα που έγινε σε 221.677 συμμετέχοντες από την Αυστραλία έδειξε ότι:

Στις γυναίκες υψηλή/πολύ υψηλή ψυχική δυσφορία συνδεόταν με 44% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
Στους άντρες 45 έως 79 ετών, υψηλό/πολύ υψηλό έναντι χαμηλού ψυχικού  στρες συνδεόταν με 30% άνοδο του κινδύνου καρδιακής προσβολής, με πιο ασθενείς υπολογισμούς σε όσους ήταν 80 ετών και άνω.

Η σχέση μεταξύ ψυχικής δυσφορίας και αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου ήταν παρούσα ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως κάπνισμα, αλκοόλ διατροφικές συνήθειες και ιστορικό νόσων.

Η Caroline Jackson, του University of Edinburgh, δήλωσε ότι ενώ αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να εξηγήσουν μέρος του αυξημένου κινδύνου δεν φαίνεται να ευθύνονται για όλο τον κίνδυνο δείχνοντας ότι πιθανόν άλλοι παράγοντες είναι σημαντικοί.

Η έρευνα έγινε σε ανθρώπους που δεν είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο στην έναρξη της έρευνας και η ηλικία τους ήταν 45 ετών και άνω.

Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν την ψυχική δυσφορία ως χαμηλή, μέτρια και υψηλή/πολύ υψηλή, χρησιμοποιώντας κλίμακα που ζητά από τους ανθρώπους να αξιολογήσουν το επίπεδό της.

Από τους συμμετέχοντες, 102.039 άντρες (μέσης ηλικίας 62 ετών) και 119.638 γυναίκες (μέσης ηλικίας 60) – ποσοστό 16.2% ανέφερε ότι είχε μέτρια ψυχική δυσφορία και 7,3% υψηλή/πολύ υψηλή.

Κατά τη διάρκεια 4 ετών συνέβησαν 4.573 καρδιακές προσβολές και 2.421 εγκεφαλικά επεισόδια. Ο απόλυτος κίνδυνος καρδιακής προβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου αυξανόταν με κάθε επίπεδο ψυχικής δυσφορίας.

Τα ευρήματα προστίθενται στις υπάρχουσες ενδείξεις ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει σχέση μεταξύ ψυχικής δυσφορίας και αυξημένου κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή προσβολή, δήλωσε η ερευνήτρια.

Ψυχικές διαταραχές και τα συμπτώματά τους εκτιμάται ότι συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά προηγούμενες έρευνες είχαν ασταθή αποτελέσματα και η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας δεν είναι καλά κατανοητή.

Η Jackson δήλωσε ότι άνθρωποι με συμπτώματα ψυχικής δυσφορίας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναζητούν ιατρική βοήθεια, επειδή εκτός από την επίπτωση στην ψυχική τους υγεία τα συμπτώματά της φαίνεται πως επηρεάζουν  και τη σωματική υγεία.